Now showing items 1-13 of 13

 • Mobilní aplikace pro pořizování nových záběrů starých pohlednic 

  Buchta, Martin
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci umožňující pořizování aktuálních snímků historických pohlednic. Aplikace je implementována pro operační systém Android. V práci jsou popsány teoretické základy o problematice repeat ...
 • Pomůcka pro korektury textů 

  Zatloukal, Jakub
  Cílem práce bylo vytvořit jednoduchou aplikaci, která by umožňovala vpisování korekturních znamének, poznámek a dalších informací do elektronického dokumentu. Rozhraní této aplikace mělo být dostatečně intuitivní a jednoduché ...
 • Převzorkování a úpravy obrazu 

  Lysáková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace pro převzorkování a úpravu obrazu, která umožňuje posouvat pixely fotografie a tím opravovat drobné chyby při fotografování, nebo provádět korekci projekce. ...
 • Radarový výškoměr pro ultralehký letoun 

  Zahradník, Jiří
  V této bakalářské práci se autor zabývá návrhem a částečnou implementací radarového výškoměru. V této práci je kladen důraz na modulární architekturu a proto je tento výškoměr navržen jako soubor samostatných modulů ...
 • Rekonstrukce povrchu z mračna bodů 

  Jarůšek, Tomáš
  Rekonstrukce povrchu z mračna bodů představuje velmi moderní a široce používanou metodu v digitalizaci reálných povrchů. Hlavní zaměření této práce je na srovnání několika algoritmů (Poisson surface reconstruction, Ball ...
 • Simulace chování kapalin ve 2D 

  Pazdera, Vlastimil
  Tato práce se zabývá simulací kapalin ve 2D řezu na mobilních zařízeních pomocí techniky Smoothed Particle Hydrodynamics implementovaném v herním enginu Unity. Výsledný program je použitelný na mobilních zařízeních jako ...
 • Simulátor šíření radarového signálu 

  Ormoš, Michal
  Cieľom tejto práce, ako samotný názov napovedá je vytvoriť simulátor, ktorý je schopný vo virtuálnom prostredí simulovať celý priebeh zachytávania signálu vyslaného z radaru. Cez jeho vyslanie, zjednodušené odrazenie od ...
 • Systém pro import/správu fotografií 

  Škutová, Sára
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožňovala rozdělovat fotografie do skupin a následně k nim vyhledávat jejích duplikáty. Toto třídění a identifikace identických fotografií probíhá pomocí Exif ...
 • Systém se servy řízenými mikropočítačem 

  Veselý, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumání možností řízení modelářských serv mikropočítačem.Součástí práce bylo vytvoření zařízení pro procházení vzdálené plochy laserem. Vytvořené zařízení jepostaveno na platformě Arduino ...
 • Vyhodnocení metod stereozpracování obrazu 

  Juráček, Ivo
  Tato práce pojednává o určení vzájemné korelace mezi dvěma snímky a její aplikaci na reálný problém s využitím kamery, která je součástí stereo kamery. Naznačuje, jakým způsobem lze využít vzájemnou korelaci pro hledání ...
 • Webová aplikace pro pořizování nových záběrů starých pohlednic 

  Štainer, Martin
  Tato práce zabývá problematikou repeat photography. Popisuje návrh a implementaci webové aplikace určenou k pořizování nových záběrů starých pohlednic. V práci jsou popsány případy užití, datový model,  jednotlivé problémy ...
 • Zařízení s modelářskými RC servy 

  Barna, Andrej
  Účelom tejto práce je skúmanie modelárskych servomotorov a možností ich ovládania prostredníctvom počítača. S využitím získaných znalostí je pre demonštráciu následne navrhnuté a skonštruované jednoduché vozidlo riadené ...
 • Zdroj světla řízený mikropočítačem 

  Koláriková, Lucie
  Světelná technika patří mezi jednu z nejrychleji se rozvíjejících technologií. Pomocí řízení světelných zdrojů počítačem lze dosahovat efektů, které mají využití v nejrůznějších odvětvích, ať už z hlediska estetického, ...