Now showing items 1-1 of 1

  • Twitter client pro Apple TV 

    Zvara, Marek
    Táto práca popisuje a analyzuje platformu tvOS a porovnáva jej výhody a nevýhody voči platforme iOS. Okrem toho ponúka prehľad aktuálneho stavu Twitter API.Na základe týchto poznatkov ponúka popis návrhu, úspešne zrealizovanej ...