Now showing items 1-20 of 316

 • Webový informační systém pro vinařskou firmu 

  Filípek, Jakub
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace webového informačního systému pro vinařskou firmu. Tento informační systém umožňuje internetové obchodování, administraci webového portálu a propojení ...
 • Webová služba pro správu voucherů 

  Jurdová, Natália
  Táto bakalárska práca popisuje tvorbu webovej služby pre spracovávanie zľavových voucherov vo firme AIS Servis, s.r.o. Webová služba je implementovaná v jazyku Java a poskytuje metódy pre vytváranie, editáciu, mazanie, ...
 • Vzdálené nasazení InfiSpectoru 

  Číž, Marek
  InfiSpector je aplikace, která graficky zobrazuje komunikaci mezi uzly Infinispan serverů. Chceme oddělit infrastrukturu InfiSpectoru od aplikace jako takové. Důsledkem oddělení infrastury InfiSpectoru od samotné aplikace ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Hošták, Viliam Samuel
  Táto práca sa zaoberá sémantickou podobnosťou slov. Popisuje a porovnáva existujúce modely, ktoré sa aktuálne pre tento účel používajú. Rozoberá návrh a implementáciu vytvoreného systému na predspracovanie textového korpusu, ...
 • Hardwarově akcelerované zařízení pro ochranu před DoS útoky 

  Kuka, Mário
  Táto práca sa zaoberá vývojom firmvéru pre hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred amplifikačnými (D)DoS útokmi. V dnešnej dobe sú útoky typu (D)DoS veľmi rozšírené a zapríčiňujú nemalé finančné škody. Cieľom ...
 • Systém pro aktualizaci anotací v korpusech 

  Vrša, Štěpán
  Cílem této práce je vytvoření systému, který umožní uživatelsky přívětivým způsobem zobrazit a aktualizovat anotace velkých korpusových dat ve formátu MG4J. Tato práce analyzuje stávající řešení správy korpusových dat a ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Novák, Adrián
  V bakalárskej práci je popísané vytvorenie desktopovej aplikácie, ktorá spracováva radarové dáta, z nich vhodným spôsobom detekuje zachytené vozidlá a určuje ich rýchlosť a smer pohybu. Jadro aplikácie využíva Fourierovú ...
 • Rozpoznávání CAPTCHA kódů 

  Pazderka, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace sloužící k rozpoznávání textových CAPTCHA kódů. Popisuje algoritmy pro předzpracování obrazu, segmentaci a následnou klasifikaci znaků. Pro klasifikaci ...
 • Pokročilé metody strojového učení pro klasifikaci textu 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá pokročilými metodami strojového učení pro klasifikaci textu. Metody jsou nejprve popsány a poté je na základě těchto metod vytvořen systém sloužící pro klasifikaci textových dokumentů. Systém poskytuje ...
 • Web pro zpracování HDR obrazu a videa 

  Beran, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření webového systému, pomocí kterého lze převádět fotografie a videozáznamy do formátu HDR a ty pak dále upravovat a zobrazit. Během zpracování a úpravy lze sledovat aktuální ...
 • Ovládání vestavěného systému přes Internet 

  Horák, Jakub
  Cílem této této bakalářské práce je umožnit běžnému uživateli ovládat vestavěný systém na bázi Xilinx Zynq přes Internet. Vestavěný systém bude obsahovat audio kodek ADAU1761. V práci popíši co je nutné pro připojení daného ...
 • Webová aplikace pro virtuální trenérství 

  Vystavěl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá popisem vývoje webové a mobilní aplikace. Cílem webové aplikace je tvorba fitness plánů na základě vstupních informací od uživatelů. Cílem mobilní aplikace je notifikovat uživatele na skutečnosti ...
 • Rozpoznání registrační značky 

  Mrhač, Ondřej
  Tato práce se zaobírá problematikou detekování, rozpoznávání státních poznávacích značek a následnou implementací pro konkrétní zařízení i.MX 6 Series od společnosti NXP semiconductors s.r.o. S využitím knihovny OpenCV a ...
 • Inteligentní senzorová sít s využitím mobilních zařízení 

  Tomčík, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia mobilných zariadení ako snímačov rôznych aktivít. Využívajú sa rôzne typy snímačov mobilného zariadenia a to predovšetkým gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. ...
 • Šifrování nad textovými zprávami pro Android 

  Balvín, David
  Cílem této práce je navrhnout a~implementovat aplikaci, která bude zajišťovat zašifrovanou komunikaci pomocí několika protokolů či s využitím jiných aplikací. Aplikace zvládá automatické šifrování pomocí symetrické šifry ...
 • Informační systém pro zpracování hlášení o chybách 

  Domin, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice testování softwarových aplikací a jejich údržbě.Záměrem této práce je vytvořit aplikaci, která bude pomocným nástrojem nejen při testovánísoftwarových výrobků, ale i při následném ...
 • Aplikace muzikoterapie speciální pedagogiky pro i-CT Framework 

  Bártů, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro účely muzikoterapie se zaměřením na kytaru v prostředí speciálního vzdělávání mentálně postižených osob. Práce se zabývá problematikou vývoje podobně zaměřených aplikací, ...
 • Detektor kožních onemocnění u technologie otisků prstů 

  Barotová, Štěpánka
  Práce se zabývá problematikou detekce kožních onemocnění z poškozeného obrazu otisku prstu a implementace jejího řešení pomocí technik zpracování obrazu.
 • Analýza vybraných síťových zranitelností 

  Kolajova, Jana
  Tato práce si dává za cíl důkladné seznámení s databázemi, které obsahují popisy zranitelných kódů a zranitelných aplikací; následnou implementaci nástroje na jejich automatické vyhledávání a ukládání do lokální databáze. ...
 • Radarový adaptivní tempomat 

  Rous, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá radarovým adaptivním tempomatem. Cílem práce je implementace programové logiky adaptivního tempomatu. Popisuje základní postupy zpracování radarového signálu i různá úskalí, k nimž dochází. ...