Show simple item record

Derivational Morphology of Czech on Large Corpus Data

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorFaltusová, Mariecs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:46:40Z
dc.date.available2019-04-03T22:46:40Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFALTUSOVÁ, M. Derivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106467cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69664
dc.description.abstractTématem této práce je zkoumání slovotvorby v českém jazyce. Hlavním cílem je vytvořit modul získávající derivace z dat elektronického Slovníku spisovné češtiny. Tato problematika byla vyřešena sestrojením tříúrovňového zpracování vycházejícího z dat slovníku. První úrovní je získání derivací z definic lemmat, druhým krokem je seskupení základních tvarů podle jejich podobností a třetí fází je ohodnocení získaných derivačních dvojic značkou derivační třídy, do které spadají. Zpracováním se podařilo získat více než 4 500 nových slov a ohodnotit nad 20 000 derivačních vazeb. Modul se stal plnohodnotnou součástí Morfologického analyzátoru Výzkumné skupiny znalostních technologií, působící na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.cs
dc.description.abstractSubject of this thesis is study of word formation in the Czech language. The main aim is to create a module acquiring derivations from data of the electronic Dictionary of the Czech Language. This problematics has been solved by constructing three-level processing based on dictionary data. The first level is to obtain derivations from lemma definitions, the second step is making groups of basic forms according to their similarities, and the third stage is the evaluation of derivation pairs by number tag of derivation class to which they belong. I have managed to get more than 4 500 new words and evaluate over 20 000 derivative couples. The module has become a full-fledged part of the Morphological Analyzer of the Knowledge Technology Research Group, working at the Faculty of Information Technology of the Brno University of Technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčeský jazykcs
dc.subjectmorfologiecs
dc.subjectmorfémcs
dc.subjectslovotvorbacs
dc.subjectderivacecs
dc.subjectsufixacecs
dc.subjectvnitřní lingvistikacs
dc.subjectvnější lingvistikacs
dc.subjectpsycholingvistikacs
dc.subjectsociolingvistikacs
dc.subjectSlovník spisovné češtinycs
dc.subjectderivační třídycs
dc.subjectzahnízďovánícs
dc.subjectczech languageen
dc.subjectmorphologyen
dc.subjectmorphemeen
dc.subjectword-formationen
dc.subjectderivationen
dc.subjectsuffixationen
dc.subjectinternal linguisticsen
dc.subjectexternal linguisticsen
dc.subjectpsycholinguisticsen
dc.subjectsociolinguisticsen
dc.subjectDictionary of Czechen
dc.subjectderivative classesen
dc.subjectnestingen
dc.titleDerivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových datcs
dc.title.alternativeDerivational Morphology of Czech on Large Corpus Dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:08cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106467en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:09:38en
sync.item.modts2020.06.23 09:14:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDytrych, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Marcela Zachariášová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ".cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record