Show simple item record

JUnit Status View for Tested Eclipse Instance

dc.contributor.advisorKřivka, Zbyněkcs
dc.contributor.authorCoufal, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:43:07Z
dc.date.available2018-10-21T21:43:07Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCOUFAL, M. Pohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106130cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69686
dc.description.abstractCílem této práce je především návrh a implementace nástrojů umožňujících zobrazovat stav průběhu testů testované instance vývojového prostředí Eclipse. Řeší tak problém zobrazení výsledků právě probíhajících testů grafického uživatelského rozhraní. Práce také obsahuje popis struktury vývojového prostředí Eclipse IDE ( Integrated Development Environment ) a  popis nástroje JUnit, který je k implementaci zmíněných nástrojů využit. Pomocí implementovaných nástrojů lze zobrazit informace o běhu testů, podobně jako je tomu u pohledu JUnit. Zároveň jsou tyto informace vždy viditelné a aplikace zobrazující tyto informace nevyžaduje aktivitu okna ( angl. focus ). Implementovaný nástroj umožňuje detailnější pohled na probíhající testy a je tak užitečný v případě vytváření a analýzy testů - lze snáze odhalit, v jakém místě by se mohla nacházet chyba.cs
dc.description.abstractThe aim of this paper is to design and implement tools which allow to display testing progress of an Eclipse integrated development environment instance. This resolves problem of viewing currently running graphical user interface test run results. This thesis also contains description of Eclipse IDE ( Integrated Development Environment ) and JUnit framework architecture, that is used to achieve this goal. Implemented applications allow to take a closer look at currently running tests, in a similar way to JUnit view. To achieve visibility, the information window is displayed always on top and doesn't require the focus. That is useful to locate an error both when creating a new test or analysing already implemented one.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzásuvný modul pro Eclipsecs
dc.subjecttestování Eclipse IDEcs
dc.subjectrozšíření JUnitcs
dc.subjectvýsledky JUnitcs
dc.subjecttestování grafického uživatelského rozhraní Eclipse IDEcs
dc.subjectEclipse plug-inen
dc.subjectEclipse IDE testingen
dc.subjectJUnit extensionen
dc.subjectJUnit resultsen
dc.subjectEclipse graphical user interface testingen
dc.titlePohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipsecs
dc.title.alternativeJUnit Status View for Tested Eclipse Instanceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:32cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106130en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:00:13en
sync.item.modts2021.11.08 12:44:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Je možno testovat s využitím Vašeho nástroje souběžně více aplikací na jednom stroji (resp. spustit naráz více testů)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record