Show simple item record

Production single parts from sheet metal

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorMuzikant, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:53Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:53Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMUZIKANT, M. Výroba součásti z plechu - "Vanečka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other33911cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6970
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zpracování nové technologie výroby součásti z plechu „Vanečka“, která je vyráběna v roční sérii 50000 ks. Součást je vyrobena z oceli S235JRG1 (ČSN 41 1373) o tloušťce 3 a 5 mm. Na základě literární rešerše postupového stříhání a ohýbání jsou navrženy dvě varianty výroby. Obě varianty používají pro vystřižení pláště a čela postupové střihadlo upnuté na lisu LEN 63C. Rozdílnou operací je ohýbání. První varianta zahrnuje ohýbání v ohýbadle, druhá pak na ohraňovacím lisu. Pro obě varianty je zpracováno ekonomické zhodnocení a následně určeny body zvratu.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is processing the new technology of production single parts from metal plate „ Vanečka", which produced is yearly set 50000 pieces. Component of made in steel S235JRG1 (ČSN 41 1373) thickness 3 and 5 mm. Based on literary search rolling cutting and bending are designed two variants of production. Both variants use for cut - out cloak and face rolling cutting close - set on press LEN 63C. Different operation is bending. First variant includes bending in the bending tool, the other on press brake. Both variants is processed economics revaluation and consequently intended transition points.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplošné tvářenícs
dc.subjectocel S235JRG1cs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.subjectsheet formingen
dc.subjectsteel S235JRG1en
dc.subjectcuttingen
dc.subjectbendingen
dc.subjecttechnology of productionen
dc.titleVýroba součásti z plechu - "Vanečka"cs
dc.title.alternativeProduction single parts from sheet metalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:35cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33911en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:22:36en
sync.item.modts2021.11.12 13:08:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceKomise byla seznámena s tématem diplomové práce. Student zodpověděl dotazy oponenta. Otázky komise: 1. Jaký je průběh síly v závislosti na druhu ohybu? 2. Jaká následuje povrchová úprava součásti? 3. Na čele součásti je průhyb. Jakým způsobem lze odstranit? Jakým způsobem lze zkvalitnit střižnou plochu? 4. Jaké opatření by mělo být navrženo, aby nedocházelo k rozstřiku při svaření? 5. Z jakého důvodu bylo počítáné těžiště střižných sil?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record