Show simple item record

Energy Consumption Monitoring Using Bluetooth Low Energy

dc.contributor.advisorVašíček, Zdeněkcs
dc.contributor.authorJežovica, Filipcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:09:49Z
dc.date.available2020-06-23T08:09:49Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJEŽOVICA, F. Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106417cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69725
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá komunikáciou v prostredí bezdrôtovych technológií. Cieľom tejto práce je priblížiť čitateľovi možnosti využitia takejto komunikácie na úrovni nízkoenergetických sietí. Tieto informácie sa snaží demonštrovať pri návrhu prototypu komunikujúceho v sieti Bluetooth Low Energy, ktorý sníma svetelné impulzy v obmedzenom priestore elektromeru. Zaznamenané impulzy sú touto technológiou preposielané na archivačné zariadeniecs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with communication in a wireless technology environment. The aim of this work is shows to the reader with the possibility of using communication in networks with low energy. It is trying to demonstrate these informations in the design of the prototype which is communicating in Bluetooth Low Energy network. This device is senses light pulses in space limited electricity meter. Recorded pulses are forwarded using this technology to the storage devices.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBluetoothcs
dc.subjectBluetooth Low Energycs
dc.subjectBLEcs
dc.subjectnízkoenergetické sietecs
dc.subjectRaspberry pics
dc.subjectsnímanie svetlacs
dc.subjectBluetoothen
dc.subjectBluetooth Low Energyen
dc.subjectBLEen
dc.subjectlow energy networksen
dc.subjectRaspberry pien
dc.subjectsensing lighten
dc.titleMonitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energycs
dc.title.alternativeEnergy Consumption Monitoring Using Bluetooth Low Energyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:05cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106417en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:59:49en
sync.item.modts2021.11.12 17:11:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Václavcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Nebyla by pro vzdálené monitorování spotřeby elektrické energie/stavu elektroměru vhodnější použít spíše nyní zaváděnou technologie bezdrátových přenosů známou jako SIGFOX? Můžete prosím blíže objasnit princip využití LED diody na elektroměru pro výpočet množství spotřebované elektrické energie? Jakým normám elektroměry s touto funkcionalitou podléhají?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record