Show simple item record

Bluetooth Low Energy Voting Device

dc.contributor.advisorVašíček, Zdeněkcs
dc.contributor.authorVybíral, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:46:42Z
dc.date.available2019-04-03T22:46:42Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVYBÍRAL, T. Hlasovací zařízení na bázi Bluetooth Low Energy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106113cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69799
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hardwarového zařízení a uživatelské aplikace pro hlasování. Pro komunikaci je využíváno protokolu Bluetooth Low Energy, kvůli jeho nízkoenergetickým vlastnostem. Výsledkem této práce je plně funkční prototyp periferie odesílající hlas uživatele do klientské aplikace, vytvořené pomocí frameworku Qt, která zpracovává jednotlivé hlasy a zobrazuje výsledky hlasování.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the design and implementation of embedded voting device and application for voting. The proposed voting device uses Bluetooth Low-Energy protocol which helps to achieve low energy consumption. The result of this thesis is a fully functional prototype. UI application was created using the Qt framework and is responsible for handling wireless connections, processing of individual voices and displaying the voting results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBluetoothcs
dc.subjectBluetooth Low Energycs
dc.subjectBLEcs
dc.subjectUIcs
dc.subjectQtcs
dc.subjectmultiplatformní aplikacecs
dc.subjectBluetoothen
dc.subjectBluetooth Low Energyen
dc.subjectBLEen
dc.subjectUIen
dc.subjectQten
dc.subjectcross-platform applicationen
dc.titleHlasovací zařízení na bázi Bluetooth Low Energycs
dc.title.alternativeBluetooth Low Energy Voting Deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:26cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106113en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:55:56en
sync.item.modts2021.11.10 13:52:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm ... Otázky u obhajoby: V čem by mohla spočívat výhoda vámi navrženého řešení oproti hlasovacímu systému, který by využíval např. dnes běžně rozšířených chytrých telefonů? Jakým způsobem probíhá archivace výsledků hlasování? Bylo by možné výsledky hlasování archivovat a zpětně prohlížet například v databázi MySQL či podobné?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record