Show simple item record

Comparison of Shadow Methods

dc.contributor.advisorTóth, Michalcs
dc.contributor.authorKiss, Marcelcs
dc.date.accessioned2018-05-17T19:34:29Z
dc.date.available2018-05-17T19:34:29Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKISS, M. Porovnání stínových metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106356cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69805
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá porovnávaním techník vrhania tieňov objektov v rámci scény. V teoretickej časti popisuje a porovnáva možné riešenia vrhania tieňa a podrobnejšie postupy metód Shadow Mapping a Shadow Volumes, ktoré patria medzi najpoužívanejšie techniky tieňovania v reálnom čase. Hlavnou časťou je návrh a implementácia týchto dvoch tieňových metód s využitím knižnice OpenGL. V časti merania porovnáva podľa grafov s nameranými hodnotami a na záver zhodnotenie výsledkov.cs
dc.description.abstractThis thesis talks about comparison of shadow casting techniques within a scene. In the theoretical part, it describes and compares possible solutions of shadow casting and more detailed about Shadow Mapping and Shadow Volumes, which are among the most commonly used real-time shadowing techniques. The main part is about design and implementation of these two shadow methods using the OpenGL library. In the measurement part it compares methods based on measured values. The outcome of my measurements can be found in the final part of my thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttieňcs
dc.subjecttieňová pamäť hĺbkycs
dc.subjecthĺbková textúracs
dc.subjecttieňové telesács
dc.subjectC++cs
dc.subjectOpenGLcs
dc.subject3Dcs
dc.subjectgrafikacs
dc.subjectmeraniecs
dc.subjectporovnávaniecs
dc.subjecttextúracs
dc.subjectantialiasingcs
dc.subjectprojekciacs
dc.subjectscénacs
dc.subjectvykresľovaniecs
dc.subjectshadowen
dc.subjectshadow mappingen
dc.subjectdepth textureen
dc.subjectshadow volumesen
dc.subjectC++en
dc.subjectOpenGLen
dc.subject3Den
dc.subjectgraphicsen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectcomparisonen
dc.subjecttextureen
dc.subjectantialiasingen
dc.subjectprojectionen
dc.subjectsceneen
dc.subjectrenderingen
dc.titlePorovnání stínových metodcs
dc.title.alternativeComparison of Shadow Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:01cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106356en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:00:15en
sync.item.modts2021.11.08 12:27:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMilet, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record