Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŽalud, Luděkcs
dc.contributor.authorVašina, Michalcs
dc.date.accessioned2017-09-04T14:51:45Z
dc.date.available2017-09-04T14:51:45Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVAŠINA, M. Kovy s tvarovou pamětí - modelování nelineárních systémů s hysterezí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other104769cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69932
dc.description.abstractPráce popisuje možnost použití kovu s tvarovou pamětí jako netradičního akčního členu ve vybraném mechatronickém systému. Praktická část práce je věnována experimentálnímu ověření vlastností vybraného kovu s tvarovou pamětí a dále pak návrhu a realizaci nového typu elektricky ovládaného sedlového ventilu, využívajícího akčního členu v podobě kovu s tvarovou pamětí. Tento ventil je navržen jako náhrada tradičního řešení a současně je integrován do patice pneumatického svalu McKibbenova typu. Dále jsou zde uvedeny výsledky praktického ověření funkčnosti navrženého řešení sedlového ventilu, stanoveny omezující podmínky na jeho provedení a využití. V teoretické části práce je, v souvislosti s použitím kovu s tvarovou pamětí, rozebrána problematika modelování nelineárních systémů s hysterezí. Dále je navrženo nové vlastní řešení, umožňující modelování hystereze s nelokální pamětí, přičemž toto řešení využívá pro svou funkci nelineární výpočetní prvek definovaný pomocí goniometrické funkce kosinus. Prostřednictvím simulací a s využitím experimentálně získaných dat, jsou ověřeny vlastnosti navrženého řešení.cs
dc.description.abstractThis work describes a possibility to use a shape memory alloy as a non-traditional actuator in a particular mechatronic system. The practical part of this work is dedicated to the experimental property verification of the chosen shape memory alloy and also to the design and realization of the new type of electrically controlled gabled valve that uses a shape memory alloy as an actuator. This valve is designed as a replacement of the traditional solution and is also integrated into McKibbens pneumatic muscle endcap. There are also results of practical functional verification of the designed gabled valve solution listed here, and the limited condition for its manufacturing and use is stated here. In the theoretical part of this work, firstly, the shape memory alloy and non-linear systems hysteresis type are discussed. Secondly a new particular solution is designed, which is based on a non-linear computational element, defined by goniometric cosine function. Finally, the properties of the designed solution are verified through the simulations and with the use of experimentally gained datas.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKovy s tvarovou pamětícs
dc.subjectsedlový ventilcs
dc.subjectnetradiční akční člencs
dc.subjecthysterezecs
dc.subjectmodelování.cs
dc.subjectShape Memory Alloysen
dc.subjectGabled valveen
dc.subjectUntraditional actuatorsen
dc.subjectHysteresisen
dc.subjectModelling.en
dc.titleKovy s tvarovou pamětí - modelování nelineárních systémů s hysterezícs
dc.title.alternativeShape Memory Alloys - Modelling of Non-linear Systems with Hysteresisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-12-21cs
dcterms.extent4.31 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-12-21-12:01:47cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid104769en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.01.10 16:23:49en
sync.item.modts2018.01.10 16:22:38en
dc.contributor.refereeHrabovský, Miroslavcs
dc.contributor.refereeGrepl, Robertcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam