Show simple item record

Voltametrie jako nástroj pro charakterizaci CdTe kvantových teček

dc.contributor.authorAdam, Pavlínacs
dc.contributor.authorVaculovičová, Markétacs
dc.contributor.authorHubálek, Jaromírcs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.contributor.authorKizek, Renécs
dc.date.accessioned2019-04-03T10:52:22Z
dc.date.available2019-04-03T10:52:22Z
dc.date.issued2013-06-27cs
dc.identifier.citationInternational Journal of Molecular Sciences. 2013, vol. 14, issue 7, p. 13497-13510.en
dc.identifier.issn1422-0067cs
dc.identifier.other103145cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70070
dc.description.abstractElectrochemical detection of quantum dots (QDs) has already been used in numerous applications. However, QDs have not been well characterized using voltammetry, with respect to their characterization and quantification. Therefore, the main aim was to characterize CdTe QDs using cyclic and differential pulse voltammetry. The obtained peaks were identified and the detection limit (3 S/N) was estimated down to 100 fg/mL. Based on the convincing results, a new method for how to study stability and quantify the dots was suggested. Thus, the approach was further utilized for the testing of QDs stabilityen
dc.description.abstractElektrochemická detekce kvantových teček (QDS) byla již použita v mnoha aplikacích. Nicméně, QDS nebyly dobře charakterizovány pomocí voltametrie, s ohledem na jejich charakterizace a kvantifikace. Proto bylo hlavním cílem charakterizovat CdTe QDS pomocí cyklické a diferenční pulzní voltametrie. Získané píky byly identifikovány a detekční limit (3 S / N) byl odhadnut až 100 fg / ml. Za přesvědčivých výsledků, byla navržena nová metoda, jak studovat stabilitu a kvantifikovat tečky. To znamená, že přístup byl dále využit k testování QDS stability.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent13497-13510cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofInternational Journal of Molecular Sciencescs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/1422-0067/14/7/13497cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectquantum doten
dc.subjectelectrochemistryen
dc.subjectdifferential pulse voltammetryen
dc.subjectcyclic voltammetryen
dc.subjectin vivo imagingen
dc.subjectkvantová tečka
dc.subjectelektrochemie
dc.subjectdiferenční pulsní voltametrie
dc.subjectcyklická voltametrie
dc.subjectin vivo zobrazování
dc.titleVoltammetry as a Tool for Characterization of CdTe Quantum Dotsen
dc.title.alternativeVoltametrie jako nástroj pro charakterizaci CdTe kvantových tečekcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Chytré nanonástrojecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
sync.item.dbidVAV-103145en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:24:48en
sync.item.modts2019.05.18 00:30:35en
dc.coverage.issue7cs
dc.coverage.volume14cs
dc.identifier.doi10.3390/ijms140713497cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1422-0067/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported