Show simple item record

Provozní synergie fúzí podniků ve zpracovatelském průmyslu v České republice

dc.contributor.authorRežňáková, Máriacs
dc.contributor.authorPěta, Jancs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:57:47Z
dc.date.available2020-08-04T11:57:47Z
dc.date.issued2016-12-17cs
dc.identifier.citationNárodohospodářdký obzor. 2016, vol. 16, issue 4, p. 361-374.en
dc.identifier.issn1213-2446cs
dc.identifier.other129485cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70150
dc.description.abstractThis paper presents the research results in the field of the efficiency of mergers and acquisitions in the mechanical engineering industry of the Czech Republic. The aim of this paper is to determine whether mergers taking place in mechanical engineering are successful, or possibly to identify factors which may be deemed as synergies sources. In our research, the success rate of mergers is identified on the basis of the increasing revenues and operating profit. It has been established that out of mergers completed in 2004 – 2011, success has been achieved in approximately half of them. For this reason, we have focused on identifying the factors which may serve as the reasons for such a difference. The selected indicators of the cost-to-revenue ratio and utilization of fixed assets, investments, and net working capital we analysed before and after the mergers in both groups of successful and unsuccessful mergers. The Mann-Whitney U test was used to test the results. The research results have demonstrated that synergies are not achieved due to the change in the market power of the merged companied but owing to operational efficiency which is reflected in a drop in labour costs and depreciation to revenues ratios and increasing asset utilization.en
dc.description.abstractČlánek prezentuje výsledky výzkumu v oblasti účinnosti fúze a akvizice ve strojírenském průmyslu České republiky. Cílem tohoto článku je určit zda fúze ve strojírenství jsou úspěšné, nebo případně identifikovat faktory, které mohou být považována za synergické zdroje. V našem výzkumu je úspěšnost fúzí identifikována na základě rostoucích tržeb a provozního zisku. Bylo zjištěno, že u fúzí realizovaných v letech 2004 – 2011 bylo úspěchu dosaženo v přibližně polovině. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na identifikaci faktorů, které mohou sloužit jako důvody pro takový rozdíl. Vybrané ukazatele poměru nákladů a výnosů a využití dlouhodobého majetku, investic a čistého pracovního kapitálu jsme analyzovali před a po fúzi v obou skupinách tj. u úspěšných i neúspěšných fúzí. Mann-Whitney U test byl použit k testování výsledků. Výsledky výzkumu ukázaly, že synergie nejsou podmíněny změnu tržní síly sloučených společností, ale k provozní efektivitou, což se odráží v poklesu mzdových nákladů a odpisů na tržbách a rostoucímu využití majetku.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent361-374cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherDe Gruytercs
dc.relation.ispartofNárodohospodářdký obzorcs
dc.relation.urihttp://www.degruyter.com/view/j/revecp.2016.16.issue-4/revecp-2016-0020/revecp-2016-0020.xml?format=INTcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectNákladová efektivita
dc.subjectinvestice do dlouhodobých aktiv a čistého pracovního kapitálu
dc.subjectMann-Whitney U test
dc.subjectfúze v oboru strojírenství
dc.subjectprovozní synergie.
dc.subjectCost efficiencyen
dc.subjectInvestment in fixed assets and net working capitalen
dc.subjectMann-Whitney U testen
dc.subjectMergers in mechanical engineeringen
dc.subjectOperating synergies.en
dc.titleEfficiency of Mergers of Mechanical Engineering Companies in the Czech Republicen
dc.title.alternativeProvozní synergie fúzí podniků ve zpracovatelském průmyslu v České republicecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
sync.item.dbidVAV-129485en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:57:47en
sync.item.modts2020.08.04 12:49:55en
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume16cs
dc.identifier.doi10.1515/revecp-2016-0020cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1213-2446/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International