Show simple item record

Holding a jeho výkonnost

dc.contributor.authorFicbauer, Davidcs
dc.contributor.authorRežňáková, Máriacs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:29Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:29Z
dc.date.issued2014-05-23cs
dc.identifier.citationActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, vol. 62, issue 2, p. 329-337.en
dc.identifier.issn1211-8516cs
dc.identifier.other107291cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70153
dc.description.abstractResearch projects on the performance of companies search for the relationships between the methods of managing a company and the results. This paper presents a research on holding companies. The aim is to analyse the reasons for and purposes of holding companies being established and the advantages they may bring to the owners trying to find out whether the level of association between the companies influences their performance. The research was carried out in two stages. First a questionnaire enquiry was made with interviews and, subsequently, financial ratios were quantified and their correlation investigated with the extent of efficient cash flow management. The correlation was expressed by Spearman's rank coefficient. The benefits of creating a holding company were mostly found in the owners' investment risk diversification, reduction of the capital invested, and improved negotiating position of a holding company. Also, a correlation was determined between the method of cash flow management and financing strategy (measured by net working capital - the value of Spearman's coefficient is 0,761849 in average and by ratio debt to assets - the value of Spearman's coefficient is 0,813525 in average), liquidity of companies (measured by cash liquidity the value of Spearman's coefficient is -0,800436 in average) and performance (measured by return on assets - the value of Spearman's coefficient is 0,474 in average).en
dc.description.abstractVýzkumy v oblasti výkonnosti podniků se zabývají hledáním souvislostí mezi způsoby řízení podniků a jejich výsledky. V tomto článku jsou prezentované výsledky výzkumu zaměřené na holdingy. Cílem výzkumu je analyzovat důvody vzniku holdingů, přínosy tohoto uspořádání pro vlastníky a zjistit, jestli existuje závislost mezi mírou propojení podniků a jejich výkonností. Výzkum probíhal ve dvou etapách. V první etapě probíhalo dotazníkové šetření a rozhovory, ve druhé etapě byly kvantifikované finanční poměrové ukazatele a zkoumána jejich korelace se stupněm efektivního řízení cash flow. Korelace byla měřena Spearmanovým koeficientem korelace. Přínosy holdingu byly identifikovány hlavně v kategorii diverzifikace ručení vlastníků, pokles objemu investovaného kapitálu a zlepšení vyjednávací pozice holdingu. Byla prokázána korelace mezi způsoby řízení cash flow a finanční strategii, likviditou a výkonností.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent329-337cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMendel University Presscs
dc.relation.ispartofActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensiscs
dc.relation.urihttps://acta.mendelu.cz/62/2/0329/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectholding
dc.subjectdůvody vzniku holdingu
dc.subjectdiversifikace podnikatelského rizika
dc.subjectvýkonnost holdingů
dc.subjectčistý pracovní kapitál
dc.subjectefektivnost cash managementu
dc.subjectzadluženost
dc.subjectholding companyen
dc.subjectreasons for creating a holding companyen
dc.subjectdiversification of business risken
dc.subjectperformance of holding companiesen
dc.subjectnet working capitalen
dc.subjectefficient cash managementen
dc.subjectindebtednessen
dc.titleHolding Company and its Performanceen
dc.title.alternativeHolding a jeho výkonnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
sync.item.dbidVAV-107291en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:29en
sync.item.modts2020.08.04 12:16:40en
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume62cs
dc.identifier.doi10.11118/actaun201462020329cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1211-8516/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International