Show simple item record

Ověření možnosti využití solidifikátů z neutralizačního kalu ve stavebnictví

dc.contributor.authorDohnálková, Boženacs
dc.contributor.authorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorČerný, Vítcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:18Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:18Z
dc.date.issued2013-05-16cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2013, vol. 2013, issue 57, p. 1192-1197.en
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other104752cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70168
dc.description.abstractThis paper deals with hazardous waste solidification /stabilisation, specifically neutralization sludge that comes from active industrial sources and neutralization sludge that comes from old ecological sources. As solidification agents fluidized bed combustion ash, classic fly ash and ordinary Portland cement were used. According to the valid legislation and selected possible future use of solidification product a laboratory testing of proposed solidification /stabilisation recipes was performed. The results of leachability tests, unconfined compressive strength and ecotoxicological test showed that solidification product use as a technological and reclamation material on depots and setting pits is possible.en
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá solidifikací/stabilizací nebezpečného odpadu, konkrétně neutralizačních kalů, které pocházejí z aktivních průmyslových zdrojů a neutralizačních kalů pocházejících ze starých ekologických zátěží. Jako solidifikační činidla byl použit fluidní a klasický popílek a portlandský cement.V souladu s platnou legislativou a s vybraným budoucím využitím solidifikátu bylo provedeno laboratorní ověření navržených receptur. Výsledky výluhových testů, pevnsoti v tlaku prostím a zkoušky ekotixicity prokázaly možnost využití solidifikátu jako technologického a rekultivačníého materiálu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1192-1197cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813008837cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectneutralizační kal
dc.subjectsolidifikace / stabilizace
dc.subjectnebezpečný odpad
dc.subjectrekultivace
dc.subjectvyluhovatelnost
dc.subjectskládka
dc.subjectneutralization sludgeen
dc.subjectsolidification / stabilisationen
dc.subjecthazardous wasteen
dc.subjectreclamationen
dc.subjectleachabilityen
dc.subjectlandfillen
dc.titleVerification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industryen
dc.title.alternativeOvěření možnosti využití solidifikátů z neutralizačního kalu ve stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
sync.item.dbidVAV-104752en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:18en
sync.item.modts2020.08.04 12:35:50en
dc.coverage.issue57cs
dc.coverage.volume2013cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2013.04.150cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported