Show simple item record

Faktory ovlivňující "načasování" IPO v podmínkách polského kapitálového trhu

dc.contributor.authorMeluzín, Tomášcs
dc.contributor.authorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorPlottová, Sylviacs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:01:25Z
dc.date.available2020-08-04T11:01:25Z
dc.date.issued2013-12-24cs
dc.identifier.citationActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, vol. 61, issue 7, p. 2499-2506.en
dc.identifier.issn1211-8516cs
dc.identifier.other104030cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70187
dc.description.abstractThis paper examines the determinants influencing the IPO timing by enterprises under the conditions in force on the Polish capital market. In the study we asked CFOs Polish enterprises divided into two groups to formulate their insights in the area of IPO timing. The first group consisted of the entities that have previously executed an initial public offering, the second one included the entities that have not executed an IPO (but considered doing so in the past or were candidates for doing it in the future). The survey results can be summarised as follows. First, in choosing an opportune time for an IPO, both subsamples of companies take into considerations the current need of external equity capital for continuing their growth. Second, managers also take advantage of macroeconomic development and effort conducting IPOs when present and projected state of the national and global economy is favorable. Overall stock market conditions, conditions in the business sector and investors interest in the business sector were identified as determinants of IPOs timing with a very strong support. Finally, Polish CFOs attach less importance to the interest that other companies operating in the same type of business may have in IPOs. The interest that firms from other business sectors may have in going public does not have an appreciable effect on timing as well.en
dc.description.abstractČlánek prezentuje výsledky empirického výzkumu faktorů ovlivňujících "načasování" IPO v podmínkách polského kapitálového trhu. Respondenti v pozici CFO působili buď v podnicích, ve kterých byla IPO úspěšně realizována, případně v podnicích, které jsou vhodnými kandidáty na IPO. Výzkumné výsledky naznačují, že v obou skupinách podniků je klíčovým faktorem ovlivňujícím "načasování" IPO potřeba externího kapitálu za účelem financování rozvojových projektů. Významným faktorem ovlivňujícím okamžik realizace IPO je rovněž makroekonomický vývoj, tj. současný stav a predikovaný vývoj domácí i světové ekonomiky. Podmínky na akciových trzích, podmínky v oboru podnikání a zájem investorů o obor podnikání představují další faktory, které významným způsobem ovlivňují rozhodování podniků. Naopak, z výzkumných výsledků vyplývá, že na rozhodování polských průmyslových podniků o okamžiku realizace IPO má velmi nízký vliv zájem ostatních podniků o realizaci IPO bez ohledu na skutečnost, jedná-li se o podniky ve stejném nebo jiném oboru podnikání.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent2499-2506cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMendelova univerzita v Brněcs
dc.relation.ispartofActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensiscs
dc.relation.urihttps://acta.mendelu.cz/61/7/2499/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectIPO
dc.subject"načasování" IPO
dc.subjectstřední a východní Evropa
dc.subjectpolský kapitálový trh
dc.subjectIPOen
dc.subjecttimingen
dc.subjectCEEen
dc.subjectPolish capital marketen
dc.titleIPO Timing Determinants: Empirical Evidence on the Polish Capital Marketen
dc.title.alternativeFaktory ovlivňující "načasování" IPO v podmínkách polského kapitálového trhucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
sync.item.dbidVAV-104030en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:01:25en
sync.item.modts2020.08.04 12:47:27en
dc.coverage.issue7cs
dc.coverage.volume61cs
dc.identifier.doi10.11118/actaun201361072499cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1211-8516/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International