Show simple item record

Optimalization Of Calculation Room's Model With The Chilled Beam By Means Of Experimental Measurement In The Real Conditions

dc.contributor.authorZubíček, Vojtěchcs
dc.contributor.authorDěckuláček, Zbyněkcs
dc.contributor.authorŠikula, Ondřejcs
dc.date.accessioned2017-11-27T07:47:59Z
dc.date.available2017-11-27T07:47:59Z
dc.date.issued2008-11-06cs
dc.identifier.citationSimulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. 2008, p. 55-59.en
dc.identifier.isbn978-80-254-3373-7cs
dc.identifier.other27416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70230
dc.description.abstractSimulační řešení je v dnešní době jednou z nejaktuálnějších metod, pomocí které lze postihnout výměnu tepla, látky a dynamiku tekutin ve zkoumaném prostoru. Nejzásadnější předpoklad správného zpracovávání numerických CFD simulací je aplikace vhodných okrajových podmínek tak, aby výsledek řešení co nejlépe odpovídal skutečnému charakteru proudění. V příspěvku je řešena verifikace simulačního řešení, využívajícího software Flovent, experimentálním měřením prováděným v reálném prostoru při reálných podmínkách. Předmětem řešení je vybraná zasedací místnost s instalovaným chladicím trámcem, kde jsou měřena a následně stanovena rychlostní pole v daném prostoru. Závěrem příspěvku je porovnání výsledků měření se simulacemi zpracovanými před a po optimalizaci vstupních okrajových podmínek výpočtu.cs
dc.description.abstractSimulation is at present time one of the most actual methods for modeling of exchange of heat, substances and dynamic of fluid in examined area. Fundamental presumption of correct CFD simulation is application of proper boundary conditions in order to meet real pattern of flow. In this text is described verification of simulations in software Flovent by experimental measurement done in the real room and conditions. The room is meeting room with installed chilled beam where were measured and consequently set velocities. Final part of this text deals with comparing of outcomes from measurement with simulation done before and after optimalization of boundary conditions.en
dc.formattextcs
dc.format.extent55-59cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherIBPSA-CZ, ČVUTcs
dc.relation.ispartofSimulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZcs
dc.relation.urihttp://tzb.fsv.cvut.cz/ibpsa/konf2008/sbtp08/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectchladicí trámeccs
dc.subjectCFD simulacecs
dc.subjectobraz prouděnícs
dc.subjectexperimentální měřenícs
dc.subjectchilled beam
dc.subjectCFD simulation
dc.subjectexperimental measurement
dc.titleOptimalizace výpočtového modelu místnosti s chladicím trámcem pomocí experimentálního měření v reálných podmínkáchcs
dc.title.alternativeOptimalization Of Calculation Room's Model With The Chilled Beam By Means Of Experimental Measurement In The Real Conditionsen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
sync.item.dbidVAV-27416en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:00:53en
sync.item.modts2020.04.01 06:00:56en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International