Show simple item record

Simulace potřeb energií na tvorbu vnitřního klimatu budovy v softwaru BSim a její ověření

dc.contributor.authorŠikula, Ondřejcs
dc.contributor.authorPlášek, Josefcs
dc.date.accessioned2017-11-27T07:48:00Z
dc.date.available2017-11-27T07:48:00Z
dc.date.issued2008-11-06cs
dc.identifier.citationSimulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. 2008, p. 85-90.en
dc.identifier.isbn978-80-254-3373-7cs
dc.identifier.other27395cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70232
dc.description.abstractThis article deals with the description and verifying energy model building in BSim software. Results of energy demands simulation for the internal microclimate formation in a real dwelling house carried out on the basis of actual hourly interval climatic data during a whole year are presented. The results are subsequently confronted with other calculation programs, possibly simplified methods, and particularly real measuring during a whole year. The aim is to verify reliability of BSim software and accuracy of various approaches to the calculation of building's energy demands for the internal climate formation.en
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá popisem tvorby energetického modelu budovy v programu BSim a jeho ověřením. Jsou prezentovány výsledky simulace potřeb energií na tvorbu vnitřního mikroklimatu konkrétního bytového domu prováděné na základě skutečných hodinových klimatických dat v průběhu celého roku. Výsledky jsou následně konfrontovány s jinými výpočetními nástroji, případně zjednodušenými metodami, a především s reálným měřením v průběhu celého roku. Cílem je dílčím způsobem ověřit věrohodnost softwaru BSim a přesnost různých přístupů k výpočtu energetických potřeb budovy na tvorbu vnitřního klimatu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent85-90cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherIBPSA-CZ, ČVUTcs
dc.relation.ispartofSimulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZcs
dc.relation.urihttp://tzb.fsv.cvut.cz/ibpsa/konf2008/sbtp08/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectenergy modelen
dc.subjectinternal microclimateen
dc.subjectclimatic dataen
dc.subjectenergetický model
dc.subjectvnitřní mikroklima
dc.subjectklimatická data
dc.titleSimulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verificationen
dc.title.alternativeSimulace potřeb energií na tvorbu vnitřního klimatu budovy v softwaru BSim a její ověřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
sync.item.dbidVAV-27395en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 06:07:40en
sync.item.modts2020.04.01 05:46:53en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International