Show simple item record

Terms of price and value in legal regulations in the process of property evaluation

dc.contributor.authorKledus, Robertcs
dc.date.accessioned2019-04-03T03:54:58Z
dc.date.available2019-04-03T03:54:58Z
dc.date.issued2016-12-19cs
dc.identifier.citationACTA STING. 2016, vol. 1, issue 4, p. 103-117.en
dc.identifier.issn1805-6873cs
dc.identifier.other136380cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70271
dc.description.abstractČlánek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů se i v ČR klade důraz na rozlišování pojmů cena a hodnota při oceňování. Oproti tomu právní předpisy ČR stále pracují s pojmy, které takové rozlišení nepoužívají. Pro znalce tak vzniká nestandardní situace. Pojmová neujasněnost může vést k nesprávné interpretaci výsledků oceňování. Nevhodné využití výsledků může ovlivnit správnost rozhodnutí orgánů veřejné moci, příp. právní jednání fyzických a právnických osob. Článek se zabývá srovnávací analýzou pojmů cena a hodnota v právních předpisech ČR a v mezinárodních oceňovacích standardech. Vysvětluje významové odlišnosti, které jsou důležité pro správné chápání výsledků oceňování, a navrhuje řešení pojmového ujasnění v dané oblasti.cs
dc.description.abstractArticle deals with the analysis of problem, which has been existing since 1989 under conditions of the Czech Republic. After ages of communism, the Czech Republic started to integrate to European Union and wider European and International structures. In connection with usage of recommendation resulted from International Valuation Standards the emphasis is put on distinguishing of terms price and value at evaluation. On the contrary the legal regulations keep working with terms, which do not use such distinguishing. There is nonstandard situation for experts. Lack of terms clarity can lead to wrong interpretation of evaluation results. Appropriate usage results could influence the correctness of public authorities’ decisions, eventually the correctness of legal acts of natural and legal persons. Article deals with comparison analysis of terms of price and value, shows differences in their understanding according to International Valuation Standards and Czech legal system. Article explains differences in meanings, which are important for proper understanding of evaluation and suggests attitude for clarification of terms in the branch of property evaluation.en
dc.formattextcs
dc.format.extent103-117cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherAKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brněcs
dc.relation.ispartofACTA STINGcs
dc.relation.urihttp://www.sting.cz/acta/acta4_2016_web-cz.pdfcs
dc.rights(C) AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brněcs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectcenacs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectmajetekcs
dc.subjectappreciation
dc.subjectevaluation
dc.subjectprice
dc.subjectvalue
dc.subjectproperty
dc.titlePojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetkucs
dc.title.alternativeTerms of price and value in legal regulations in the process of property evaluationen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbidVAV-136380en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.30 16:58:42en
sync.item.modts2020.03.30 15:59:35en
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume1cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1805-6873/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record