Now showing items 1-1 of 1

  • Koroze neželezných kovových materiálů 

    Ševčíková, Barbora
    Předkládaná dizertační práce se blíže zabývá korozní odolností neželezných kovů. Ke komplexnímu poznání možností zvýšení korozní odolnosti je třeba pochopení jednotlivých vlivů působících na korozní systém vzorku a jeho ...