Now showing items 1-1 of 1

  • Řízené uvolňování léčiv z biodegradabilních hydrogelů. 

    Oborná, Jana
    Předkládaná dizertační práce je zaměřena na řízené uvolňování léčiv z biodegradabilních amfifilních hydrogelů na bázi kopolymeru hydrofobní kyseliny poly(mléčné) a poly(glykolové) a hydrofilního polyethylenglykolu ...