Now showing items 1-2 of 2

  • Koroze neželezných kovových materiálů 

    Ševčíková, Barbora
    Předkládaná dizertační práce se blíže zabývá korozní odolností neželezných kovů. Ke komplexnímu poznání možností zvýšení korozní odolnosti je třeba pochopení jednotlivých vlivů působících na korozní systém vzorku a jeho ...
  • Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku 

    Březina, Matěj
    V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...