Now showing items 1-1 of 1

  • Biokompatibilní amfifilní látky v interakcích s polymery 

    Burdíková, Jana
    Tato práce je zaměřena na studium interakcí hyaluronanu s amfifilními molekulami s vysokou biokompatibilitou. Metodou fluorescenční sondy byly zkoumány interakce mezi kationtovým lipidem 1,2-dipalmitoyl-3-trimetylamonium-propan ...