Recent Submissions

 • Multifunkční dům 

  Gach, Viktor
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Železobetonová konstrukce 

  Benešová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové monolitické stropní desky tvaru půlkruhového mezikruží, žeber lemujících tuto desku a světlíků. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.
 • Příprava a stanovení vlastností různých polymorfů C3S 

  Ravaszová, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou prípravy hlavného slinkového minerálu Alitu. Obsahom tejto práce je návrh a optimalizovanie metodiky prípravy čistých polymorfov Alitu, analyzovanie ich vlastností dostupnými analytickými ...
 • Adiabatické chlazení vzduchu 

  Horina, Petr
  Tato práce se zabývá adiabatickým chlazením vzduchu. Adiabatické chlazení je možným druhem chlazení a vlhčení vzduchu s nízkými energetickými nároky. Experimentálně je zkoumán princip odpařovacího zvlhčování s různými druhy ...
 • Vliv polohy stavby na cenu a náklady stavebního objektu 

  Šindler, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na vliv polohy stavby a její dopad na cenu mimostaveništní dopravy. Jedním z cílů práce je posouzení vlivu polohy objektu na jeho cenu a náklady. Dále práce cílí na sestavení optimálního postupu ...
 • Vyhodnocení lomových testů materiálů těles z vývrtů 

  Halfar, Petr
  Diplomová práce se zabývá použitím přístupu modelu efektivní trhliny na válcové zkušební těleso se šípovým vrubem, zatěžované tříbodovým ohybem. První část práce je teoretická a můžeme v ní najít popis použití lomové ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu dle úrovně standardu 

  Štercová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá funkčními díly a jejich úrovněmi standardů na jednopodlažních rodinných domech. V teoretické části se řeší pojmy, jako jsou rozpočty, ceny, náklady, oceňování a funkční díly staveb. Práce má ...
 • Sport-relax centrum, Velké Meziříčí 

  Hort, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je novostavba Sport-relax centra ve Velkém Meziříčí. Stavba bude mít dvě nadzemní podlaží. V prvním podlaží se bude nacházet recepce společně s kavárnou a fitcentrem. Součástí fitcentra bude ...
 • Hotel v Krkonoších 

  Polák, Tomáš
  Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu v Krkonoších. Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Stavba je umístěná v obci Špindlerův Mlýn ve svažitém terénu. Objekt je navržen ...
 • Vliv ohybového namáhání na elektrické vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových kompozitů 

  Šimko, Lukáš
  Klasický beton je nejpoužívanějším stavebním materiálem. Dnešní doba si ovšem žádá stále vyšší nároky na nízkou energetickou náročnost, na trvanlivost konstrukcí spojenou s jednoduchou diagnostikou stavu konstrukce a velmi ...
 • Mikroklima archívů 

  Onderek, Aleš
  Diplomová práce se zabývá uchováváním inventářů v depozitářích. Dále se zabývá návrhem vzduchotechnického systému archívu. V poslední části diplomové práce je proveden experiment zabývající se zkoumáním vnitřního mikroklimatu ...
 • Stavebně technologický projekt železobetonové monolitické haly 

  Hubáček, Lukáš
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt železobetonové monolitické haly pro společnost Dinel s.r.o., která má své sídlo v průmyslové zóně Zlín – Příluky. Je zpracována technická zpráva pro stavebně ...
 • Rekonstrukce žs. Bystřice pod Hostýnem 

  Švanda, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Bystřice pod Hostýnem tak, aby vyhovovala současnému a výhledovému provozu. Hlavním úkolem rekonstrukce je vložení nástupišť splňujících požadavky pro osoby ...
 • Vyhodnocení účinnosti odstraňování pesticidů na rekonstruované úpravně vody 

  Kovačíková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením účinnosti odstraňování pesticidů na rekonstruované úpravně vody. V úvodu je provedena rešerše zaměřená na pesticidy, jejich přísun do zdrojů pitné vody a možnosti jejich odstranění ...
 • Lávka pro pěší přes řeku 

  Sotáková, Miroslava
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu nosné konstrukce ocelové lávky pro pěší přes řeku Opavu. Komunikace je určena pro pěší a cyklistickou dopravu s požadovanou šířkou komunikace 3,50 m.. Návrh je řešen ve dvou ...
 • Reaktivní práškové kompozity a cementové kompozity bez makropórů 

  Panenková, Monika
  Diplomová práce se zabývá tématikou navrhování a výroby ultra vysokohodnotných betonů (UHPC), reaktivních práškových kompozitů (RPC) a dalších jemnozrnných materiálu, jako kompozity omezující vznik makrotrhlin (MDF) nebo ...
 • Polyfunkční dům 

  Osička, Jan
  Předmětem této diplomové práce projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v proluce v Brně na ulici Křenová. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovny, ...
 • Horské rekreační zařízení 

  Kobliška, Miroslav
  Předmětem mé diplomová práce je návrh horského rekreačního zařízení. Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. V suterénu se nachází zázemí pro zaměstnance a jsou zde navrženy i ...
 • Pobytové místnosti a kvalita vzduchu 

  Valkovič, Michal
  Diplomová práca rieši kvalitu vnútorného vzduchu v hotelových izbách na základe koncentrácie oxidu uhličitého CO2. V prvej časti práce sa zaoberá vnútorným prostredím budov, kde popisuje jednotlivé druhy mikroklím. ...

View more