Recent Submissions

 • Geodetické činnosti při stavbě podchodu pod železniční tratí 

  Adámať, Martin
  Diploma thesis describes geodetic works in the construction of a subway under the railway track in Trenčín. Foundation for geodetic works in the construction is decree 300/2009 from the body of laws. The thesis describes ...
 • Využití laserového skenování v informačním modelování budov 

  Staufčík, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tvorbou modelu BIM s využitím laserového skenování. V první části práce jsou popsány základní informace týkající se problematiky informačního modelování budov (BIM). V další části je popsán postup ...
 • Dokumentace stavebního objektu 

  Machová, Miroslava
  The subject of diploma thesis is geodetic survey of real state of object with historical meaning in municipality Vikantice and subsequent creation of drawing documentation and 3D model of that building. The purpose was to ...
 • Geodetické činnosti při rekonstrukci povrchu dálnice D1 

  Gunár, Peter
  The main goal of the diploma thesis is the description of geodetic and construction activities and work processes dealing with reconstruction of the D1 highway surface in the section Rosice – Brno. The thesis is focused ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Šuplata, Matej
  Nikolsburg Mikulov Winery The diploma thesis is elaborated as an architectural study on the theme of Nikolsburg Mikulov Winery. The town Mikulov is considered as one of the wine centers in South Moravia. The location Turold ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Prosseková, Jarmila
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie území Kraví hory v Brně v měřítku 1:200. Jedná se o významné území jak rozsahem a polohou, tak i prozatím nevyužitým potenciálem. Cílem práce je najít řešení schůdné pro ...
 • Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Pohludka, Jan
  Diplomový projekt Sportovně-rekreační centrum Vsetín, Ohrada se zabývá areálem nacházejícím se okolo bývalého spartakiádního stadionu. Prostor je vymezen Vsetínskou Bečvou ze severozápadní strany, rychlostní komunikací ze ...
 • Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod 

  Pitáková, Martina
  Diplomová práce řeší urbanistickou studii pro centrální část města Náchoda v blízkosti historického jádra města. Celému území dává nezaměnitelný charakter reliéf krajiny. Tomu je do značné míry podřízena i celá urbanistická ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Peštálová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je navrhnout takovou studii a stavební program, který by se stal kompromisem mezi požadavky města Brna a VUT na území areálu Kraví hora v centru Brna. O území usiluje město Brno a rádo by jej ...
 • Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Košňar, František
  Architektonicko-urbanistická studie sportovního areálu Ohrada je prověření možnosti vybudovat v lokalitě Vsetín - Ohrada multifunkční sportovně-rekreační areál. V současné době je areál ve velmi špatném stavu. Využívaná ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Juračková, Lenka
  Předmětem diplomové práce je architektonické studie, která řeší nové využití areálu VUT na Kraví hoře. Velkou část Kraví hory tvoří park, na který ze západu navazuje Náměstí Míru, z východu budovy Fakulty stavební. Toto ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Čech, Richard
  Diplomová práce vychází z urbanistického návrhu vybrané části Jižní čtvrti, která byla předmětem předdiplomové práce v roce 2018, jehož hlavním konceptem bylo využití potenciálu protékající řeky Svratky pro definování ...
 • Nová synagoga Opava 

  Bartošová, Monika
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v Opavě. Řešené územíje vymezeno na místě bývalé synagogy nedaleko centra města za dnesuž neexistujícími městskými hradbami, jak bylo pro lokaci židovských obcí typické. Na ...
 • Analýza současných metod měření prostorové polohy koleje 

  Langar, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou současných metod měření prostorové polohy koleje na železničním úseku, který se nachází mezi městy Břeclav – Znojmo. V úvodu práce je popsán historický vývoj železniční geodézie na našem ...
 • Využití laserového skenování v informačním modelování budov 

  Haltmar, Jan
  Předmětem této diplomové práce je seznámit se s problematikou BIM a využití laserového skenování pro tvorbu BIM modelu.
 • Zaměření a vyhotovení technické dokumentace objektu kostela 

  Ferencová, Anna
  The subject of the diploma thesis is a elaboration technical documentation of St.Peter’s and St. Paul’s church in Banske. The first part of the documentation includes the basic overview and study background description. ...
 • Aquapark Brno 

  Krček, Jan
  Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem ...
 • Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design 

  Vranová, Marta
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie cyklistického stadionu v Brně Komárově, jež má nahradit dnes již olympijským normám nevyhovující velodrom na brněnském výstavišti a zajistit tak nové a lepší podmínky ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Smolová, Tereza
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh křesťanského duchovního centra jako rozšíření stávajícího poutního místa, nedaleko Napajedelské brány na rozmezí Hané, Slovácka a Valašska, v kopcích Vizovické vrchoviny, Pramene ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Scholzová, Simona
  Tématem diplomové práce je návrh poutního místa v oblasti pramene Svatá Voda v blízkosti Malenovic u Zlína. Objekt je umístěn na nejbližším vyvýšeném místě nedaleko stávajícího pramene a dominuje tak svému okolí. Návrh ...

View more