Now showing items 1-20 of 589

 • Spiritualita Ostrava !!! 

  Chytková, Alžběta
  Návrh komunitního centra v Ostravě-Kunčičkách se snaží reagovat na specifickou sociální a hmotnou situaci místa. Vytváří nové příležitosti pro obyvatele a napomáhá jejich integraci a interakci. Snaží se o přirozené navázání ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Čechová, Lucie
  „Vinařský **** Hotel Hrůdek se Salonem vín“ Velké Pavlovice Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit novostavbu hotelu s degustačním salonem vín tak, aby co nejméně narušoval přírodní ráz krajiny a zároveň poskytoval největší ...
 • Vyhodnocení snímků pořízených pomocí UAV 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá využitím bezpilotních prostředků (UAV) pro účely fotogrammetrie a mapování. V první části je popsán bezpilotní systém použitý při snímkování, legislativní omezení vyplývající z provozu UAV, plánování a ...
 • 3D model objektu Strejcův sbor v Židlochovicích 

  Kaličiaková, Jana
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo geodetické zameranie objektu Strejcův sbor v Židlochoviciach, a následné vyhotovenie dokumentačných výkresov a 3D modelu. Práca v úvode poskytuje informácie o lokalite a záujmovom objekte. ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Mičková, Markéta
  Zadání diplomové práce navazuje na urbanistickou analýzu řešení území BVV, která byla zpracována v předmětu TG02 - Specializovaný ateliér. Diplomový projekt zpracovává architektonickou studii hotelu s kongresovým centrem. ...
 • Brněnské brownfields u řeky Svitavy 

  Flössler, Libor
  Diplomová práce BRNĚNSKÉ BROWNFIELDS U ŘEKY SVITAVY. Návrh přestavby a dotvoření části území městské čtvrti Brno - Husovice, na které se nachází brownfield jako je například stará hala bývalé motorárny Zetor. Cílem je ...
 • Aquapark Brno 

  Liznová, Veronika
  Tématem zadání diplomové práce je řešení sportovního areálu za Lužánkami v Brně. Cílem diplomového projektu bylo vytvořit nový moderní sportovně rekreační areál, který bude situován na pozemku vedle stávajícího plaveckého ...
 • VINAŘSKÝ DŮM 

  Palík, Vladimír
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je architektonická studie Vinařského hotelu Hrůdek se salonem vín, s wellness a s kongresovým centrem. Lokalita s místním názvem Hrůdek se nachází severně od obce Velké Pavlovice, na malém ...
 • Stanovení pohybů skalních bloků 

  Smolinka, Martin
  Předmětem diplomové práce je sledování posunů skalních bloků a balvanů nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Cílem práce je zaměření etapy č. 21 a etapy č. 22 v roce 2017. ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Pohanka, Patrik
  Téma diplomové práce „Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov“ se zabývá problematikou stávajícího stavu města Kyjova. Zpracovává problémové oblasti, které zahrnují stávající zástavbu, dopravu, zeleň, ...
 • Spiritualita Ostrava !!! 

  Javorský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stavbou nového komunitního centra a rekonstrukcí stávajícího kostela s farou v Ostravě-Kunčičkách. Cílem práce je oživit řešené území potenciálního centra dění Kunčiček a vhodným řešením reagovat ...
 • Intenzivní městský dům 

  Kundrák, Karol
  Predmetom diplomovej práce je návrh mestkého bloku na plochách brownfieldu v mestskej časti Trnitá v Brne. Cieľom bolo maximálne využiť pozemok, minimalizovať motorovú dopravu a vytvoriť objekty v ktorých sa budú miešať ...
 • Vliv tepelně izolační vlastnosti obálky budovy na její energetickou náročnost 

  Eliáš, Filip
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zateplení rodinného domu a optimalizací volby izolačních materiálů zejména na základě ekonomických a ekologických faktorů. V práci jsou popsány základní fyzikální jevy, které souvisí s ...
 • Novostavba hotelu u Přehrady 

  Černý, Dávid
  Předmětem diplomové práce je vypracování architektonické studie a projektu pro provádění stavby pro novostavbu hotela ve městě Brno městské části Kníničky, blízko přehrady v rekreační oblasti. Hotel bude sloužit pro přechodné ...
 • Vliv mnohonásobného zatěžování na vybrané parametry lehkého betonu 

  Alexa, Martin
  Diplomová práce se zabývá sledováním hodnot vybraných parametrů (zejména statického modulu pružnosti) lehkého betonu v tlaku před a po vícenásobném cyklickém zatěžování. Pomocí odporových tenzometrů byly měřeny deformace ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v supermarketu 

  Boček, Milan
  V této diplomové práci se řeší celkové zdravotně technické a plynovodní instalace v supermarketu. Teoretická část pojednává o vybavení a požadavcích pro velkokuchyňské provozy s přihlédnutím na přípravny potravin v tomto ...
 • Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. 

  Krejčová, Zdenka
  Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. Urbanistickým problémem současného území je špatný technický stav budov, nevyhovující funkce objektů. Hlavní část práce ...
 • Hokejový stadion 

  Čech, Martin
  Práce se zabývá variantním návrhem nosné ocelové konstrukce hokejového stadionu umístěného v Opavě. Jedná se o trojlodní halový objekt půdorysného tvaru průniku elipsy a obdélníka o maximálních půdorysných rozměrech 70 x ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Ernestová, Eva
  Diplomový projekt se zaměřuje na návrh nové synagogy v Jihlavě a další objekty pro židovskou obec. Jedná se o objekt administrativy, restaurace a muzea. Území pro návrh zástavby je rozsáhlé a je proto důležité řešit prostor ...
 • Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. 

  Žaludová, Kristýna
  Tématem mé práce bylo navržení sportovně rekreačního areálu v Komárově, jehož hlavní dominantou je cyklistický stadion. Tato stavba bude plnit funkce moderního stadionu ve všech požadovaných faktorech. Jeho kapacita bude ...