Now showing items 1-20 of 613

 • GIS katastrálního území Detva 

  Gelieň, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou geografického informačného systému pre mesto Detva. Teoretická časť sa zaoberá najmä problematikou geografických dát, ich modelmi a štruktúrami uloženými geodatabázy. Praktická časť sa ...
 • Zpřesňování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek na vybraných bodech v Brně 

  Sliška, Andrej
  Predmetom tejto diplomovej práce je spresnenie astronomicko – geodetických zvislicových odchýlok, na vybraných bodoch sieti AGNES a Veveří v Brne. Výpočet zložiek zvislicových odchýlok je založený na geodetických a ...
 • Vektorizace polohopisu s využitím mračen bodů pořízených skenováním 

  Lokšová, Romana
  Predmetom diplomovej práce je vektorizácia nad mračnami bodov, ktoré sú vyhotovené rôznym technikami. Vektorizácie slúžia ako podklad pre porovnanie so skutočným stavom v teréne získaným meraním v teréne a s DKM
 • Informační systém pro správu objektu 

  Jelínek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je vyhotovení informačního systému zámku Valeč. V první části je popsána daná lokalita. Druhá část se zabývá úpravou obdržených dat. V třetí části je popsána tvorba databáze a její naplnění daty. ...
 • Zaměření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích 

  Psíková, Soňa
  Předmětem diplomové práce je tvorba stavební výkresové dokumentace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích. Úvodní část je věnována popisu lokality a měření. Následující část práce se zabývá výpočty naměřených dat a ...
 • 3D model dřevěného kostela sv. Paraskivy v Blansku 

  Michalková, Jana
  Předmětem této diplomové práce je zaměření a vyhotovení 3D modelu historické budovy. Pro tyto účely byl vybrán dřevěný kostel sv. Paraskivy v Blansku. Na úvod se práce zabývá historií a popisem kostela. Následuje popis ...
 • Zaměření fary a přilehlých hospodářských stavení v Čučicích 

  Baladová, Vendula
  Diplomová práce se zabývá zaměřením vnitřních prostor farní budovy a jejího přilehlého okolí v Čučicích. V práci jsou popsány postupně kroky potřebné pro vyhotovení účelové mapy a stavební dokumentace. Nejdříve byly provedeny ...
 • 3D model kostela sv. Janů v Brně - Bystrci 

  Vilčeková, Lýdia
  Predmetom diplomovej práce je zameranie a vyhotovenie 3D modelu kostola sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Evanjelistu v Brne – Bystrci. Práca spočiatku špecifikuje lokalitu záujmového objektu a informuje o jeho histórii, aby ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Fojtíková, Martina
  Diplomová práce se zabývá rehabilitací přilehlého okolí historického jádra města Kyjov a zaměřuje se na oživení veřejných prostorů. Součástí práce jsou analýzy současného stavu řešeného a dotčeného území, následné vyhodnocení ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Grubl, David
  Předmětem diplomové práce je návrh nové synagogy, komunitního centra židovské obce a košer restaurace v Jihlavě v parku Gustava Mahlera. Nová synagoga respektuje umístění bývalé synagogy na místě původních základů. Svým ...
 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Žáková, Dagmar
  Tématem diplomové práce je urbanistický návrh soudobé městské struktury ve městě Brně. Hlavním cílem je pochopení území vybraného brownfieldu, jehož revitalizací získá město maximální užitek a prokázat životaschopnost ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Lípová, Markéta
  Tématem diplomové práce je „ Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor“. Urbanistický návrh řeší území v těsné blízkosti Masarykova náměstí, kde je snahou nabídnout ...
 • Areál VUT Kraví hora 

  Vrlová, Ela
  Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Hlaváček, Radek
  Řešené území se nachází na severozápadu stávajícího areálu BVV. Umístění a rozloha areálu vychází z nového urbanistického návrhu BVV zpracovávaného v předchozím semestru. Při návrhu areálů byl kladen důraz na funkčnost a ...
 • Aquapark Brno 

  Smička, Matěj
  Tematem zadani diplomove prace je reseni sportovniho arealu za Luzankami v Brne. Cilem diplomoveho projektu bylo vytvorit novy moderni sportovne rekreacni areal, ktery bude situovan na pozemku vedle stavajiciho plaveckeho ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Mičková, Markéta
  Zadání diplomové práce navazuje na urbanistickou analýzu řešení území BVV, která byla zpracována v předmětu TG02 - Specializovaný ateliér. Diplomový projekt zpracovává architektonickou studii hotelu s kongresovým centrem. ...
 • Příprava realizace administrativních objektů Palmovka Park 

  Boucník, Jan
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby administrativního objektu Palmovka Open Park III. Obsahuje technologický předpis pro vrtané piloty, technologický předpis pro železobetonové monolitické konstrukce, širší ...
 • Vlastnosti asfaltových směsí typu SMA s R-materiálem 

  Acuna Subia, Luis Carlos
  Cílem diplomové práce je ověření a porovnání vlastností asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový, konkrétně směsi s označením SMA 11 S s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-55 nebo silničním asfaltovým ...
 • Vliv mnohonásobného zatěžování na vybrané parametry lehkého betonu 

  Alexa, Martin
  Diplomová práce se zabývá sledováním hodnot vybraných parametrů (zejména statického modulu pružnosti) lehkého betonu v tlaku před a po vícenásobném cyklickém zatěžování. Pomocí odporových tenzometrů byly měřeny deformace ...
 • Mateřská škola 

  Došlík, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro zhruba 75 dětí v obci Velký Týnec u Olomouce. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Účel objektu jde ruku v ruce s ...