Show simple item record

Cost Analysis of a building

dc.contributor.advisorAigel, Petrcs
dc.contributor.authorPolanský, Dancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:31Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:31Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPOLANSKÝ, D. Analýza nákladů stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111567cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70518
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimálním výběrem skladby modernizace ploché střechy panelového domu z hlediska minimalizace nákladů v průběhu životního cyklu stavby. Na základě teoretických poznatků byl proveden návrh souvrství v různých materiálových variantách s odpovídajícím harmonogramem oprav a adekvátním způsobem likvidace. K jednotlivým alternativám byly pro různé fáze sestaveny položkové rozpočty a na jejich základě stanoveny náklady životního cyklu stavby se zohledněním klesající hodnoty peněz v čase. Následoval výběr optimálního řešení s ohledem na specifické podmínky dané rozsahem realizace a konkrétní objekt. Volbu odůvodňuje související analýza identifikující klíčové položky.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis purpose is to choose optimal structure of the modernisation of slab block flat roof, according to building life cycle coast minimalisation. Based on the theoretical knowledge, the design of the stack was made in different phases and based on the building life cycle cost, considering the decreasing value of money over time. The selection of the optimal solution followed, taking account the specific conditions of the given scope of realization and the specific object. The choice is justified by the related analysis of key items.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŽivotní cyklus stavbycs
dc.subjectživotnostcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectcenycs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectnáklady životního cyklu stavbycs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectmodernizacecs
dc.subjectpanelový důmcs
dc.subjectanalýza nákladůcs
dc.subjectLife cycle of buildingen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectpricesen
dc.subjectcostsen
dc.subjectbuilding life cycle costsen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectmodernisationen
dc.subjectslab blocken
dc.subjectcost analysisen
dc.titleAnalýza nákladů stavebního objektucs
dc.title.alternativeCost Analysis of a buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:55:51cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111567en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:14:54en
sync.item.modts2021.11.22 22:52:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVýskala, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record