Show simple item record

Center of Rest in Lavičky

dc.contributor.advisorKalousek, Luborcs
dc.contributor.authorPospíšilová, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:32Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠILOVÁ, I. Centrum odpočinku v Lavičkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111573cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70542
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh novostavby centra odpočinku v Lavičkách a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Tato práce je dále doplněna o dvě specializace. Konkrétně o specializaci z oboru technického zařízení budov – vytápění a vzduchotechnika. Centrum odpočinku je komplex dvou objektů, které budou zajišťovat restaurační a ubytovací služby se zázemím pro volnočasové aktivity. V jednom objektu je tedy navrženo ubytovací zařízení s menší wellness zónou, a v druhém objektu je navržena restaurace. Pozemek, na kterém jsou objekty osazeny, se nachází na severním okraji obce Lavičky. Tato lokalita je zastavěna rodinnými a bytovými domy. Architektonické řešení navrhovaných objektů vychází z konceptu jednoduchého venkovského objektu, kde tvar objektu má obdélníkový půdorys a je zastřešen klasickou sedlovou střechou. Budova restaurace i penzionu je obdélníkového tvaru a je zastřešena dvouplášťovou sedlovou střechou s plechovou falcovanou střešní krytinou v tmavě šedé barvě. Zároveň využívá moderní prvky architektury jako velké okenní otvory či vikýře. Výplně otvorů budou provedeny z dřevěných oken v přírodním odstínu. Fasáda objektů je řešena tak, aby oba objekty k sobě ladily. Je řešena pomocí bílého fasádního nátěru v kombinaci s obložením cementotřískovými deskami imitující dřevo či cementotřískovými deskami v šedé barvě a je doplněna venkovní dřevěnou pergolou či dřevěným závětřím. Soklová část je tvořena mozaikovou fasádou v šedé barvě. Dispoziční řešení objektů vychází z provozních požadavků jednotlivých provozů a jsou dispozičně odděleny prostory pro zákazníky od provozních prostorů. V objektu penzionu je navrženo celkem 9 apartmá s 22 lůžky. V prvním nadzemním podlaží je navrženo jedno apartmá pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, v druhém nadzemním podlaží se nachází zbylá část apartmá.cs
dc.description.abstractThe topic of this master´s thesis is a new building design of recreation centre in Lavičky and processing of project documentation for this building realization. This thesis is furthermore completed with two specializations. It deals specifically with a specialisation in the field of technical facilities of buildings – heating and air conditioning. The recreation centre is a complex of two units that will provide restaurant and accommodation services with leisure activities facilities. In one of the units there is designed an accommodation facility with smaller wellness area, in the other unit there is designed a restaurant. The estate where the units are located occurs in the north part of the village Lavičky. This locality is built up by family houses and apartment blocks. The architectural solution of the designed units follows on from the concept of simple country object where the object has the shape of rectangle ground plan and is roofed by typical saddle roof. The building of the restaurant and also the guest house is in the shape of rectangle and is roofed by double sheathed saddle roof with metal folded roofing in dark grey colour. As well it utilises modern elements of architecture as big window openings or dormers. The filling of the openings will be accomplished by wooden windows in natural shade. The façade of the units is designed in that way to match both unis together. It is solved by white façade paint in combination with cement splinter panels imitating wood or cement splinter panels in grey colour and is completed by outdoor wooden pergola or wooden storm porch. The wall base part is formed by mosaic façade in grey colour. The layout solution of the units follows on from operation requirements of the particular services and they are separated in space for customers and for operation space. In the unit of the guest house there are designed 9 suites with 22 beds. In the ground floor there is designed one suite for persons with reduced mobility and oen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNovostavba centra odpočinkucs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectpenzioncs
dc.subjectnepodsklepené objektycs
dc.subjectdvě nadzemní podlažícs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectfalcovaná plechová krytinacs
dc.subjectvikýřecs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectvzduchotechnikacs
dc.subjectNew building of recreation centreen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectguest houseen
dc.subjectbasementless objectsen
dc.subjecttwo floors above grounden
dc.subjectsaddle roofen
dc.subjectmetal folded roofen
dc.subjectdormersen
dc.subjectheatingen
dc.subjectair conditioningen
dc.titleCentrum odpočinku v Lavičkáchcs
dc.title.alternativeCenter of Rest in Lavičkyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:55:56cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111573en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:20:47en
sync.item.modts2021.11.12 12:59:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSoudek, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record