Show simple item record

Sports centre in Velké Meziříčí

dc.contributor.advisorBenešová, Romanacs
dc.contributor.authorSedláček, Adamcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:33Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:33Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, A. Sportovní centrum Velké Meziříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111609cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70545
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby sportovního centra s doplněním o specializaci z oboru zdravotechnika. Stavba bude umístěna ve městě Velké Meziříčí, na ulici Školní a bude situována na parcelu 5917/16 o celkové ploše 17 820,2 m2. Celková zastavěná plocha navrženého objektu činí 919,88 m2. Objekt je navržen jako samostatně stojící. Má členitý půdorysný tvar, který je tvořen třemi na sebe navazujícími obdélníky, má dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením. Objekt bude založen na betonových základových pasech. Nosný systém je zvolen jako zděný podélný se ztužujícími stěnami. Obvodové zdivo bude navrženo z broušených keramických tvárnic v nadzemních podlažích a ztraceným bedněním v suterénní části. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely. Na celou budovu je projektována provětrávaná fasáda ze dvou typů cementotřískových desek. Nosný rošt provětrávané fasády bude kovový s tepelnou izolací ze skelných vláken. Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová. Stavba je určena pro sportovní vyžití, jejíž součástí je také sportovní bar a klubovna, které jsou volně přístupné pro širokou veřejnost. K objektu náleží 40 parkovacích míst, z toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-technické a architektonické řešení a bezpečné užívání stavby.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the elaboration of project documentation for the construction of a new sports center with a specialization in the field of health technology. The building will be located in the town of Velké Meziříčí, on the street Školní and will be located on the plot 5917/16 with a total area of 17 820,2 m2. The total built-up area of the proposed building is 919,88 m2. The object is designed as stand-alone. It has a ragged shape, which consists of three adjoining rectangles, has two above ground floors with a partial basement. The building will be based on concrete foundation girders. The support system is chosen as a brick longitudinal with reinforcing walls. Perimeter masonry will be designed from cut ceramic blocks in above-ground floors and lost formwork in the basement. The ceiling structure consists of prestressed ceiling panels. The entire building is designed with a ventilated facade of two types of cement-bonded slabs. The grille of the ventilated facade will be made of glass fiber fiberglass. The roof of the building is designed as flat single-skinned. The building is designed for sports, including a sports bar and a clubhouse, which are open to the general public. There are 40 parking spaces, of which 3 for people with reduced mobility. During processing the emphasis was put on the appropriate layout, building-technical and architectural design and safe use of the building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSportovní centrumcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectsportovní barcs
dc.subjectklubovnacs
dc.subjectzdravotechnikacs
dc.subjectčástečné podsklepenícs
dc.subjectdvoupodlažnícs
dc.subjectkeramické zdivocs
dc.subjecttělocvičnacs
dc.subjectparkovací místocs
dc.subjectjednoplášťová střechacs
dc.subjectzákladové pasycs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectSport centeren
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectsports baren
dc.subjectclubhouseen
dc.subjectsanitary equipmenten
dc.subjectpartial basementen
dc.subjecttwo-storeyen
dc.subjectceramic masonryen
dc.subjectgymen
dc.subjectparking spaceen
dc.subjectsingle-layer roofen
dc.subjectbase passesen
dc.subjectventilated facadeen
dc.titleSportovní centrum Velké Meziříčícs
dc.title.alternativeSports centre in Velké Meziříčíen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-09-12:56:16cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111609en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:14:38en
sync.item.modts2021.11.22 22:43:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSedlák, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record