Show simple item record

Assessment of runoff conditions on flow in the Morava river basin

dc.contributor.advisorUhmannová, Hanacs
dc.contributor.authorHolá, Luciecs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:34Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:34Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHOLÁ, L. Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111343cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70569
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem přírodě blízké protipovodňové ochrany města Prostějov na soutoku vodních toků Romže a Hloučely a toku Valová (Romže). Ve výpočtech byla řešena kapacita jednotlivých úseků a výpočet průběh hladin jednoletý, pětiletý a dvacetiletý průtok. K výpočtu byl použit jednorozměrný matematický model HEC-RAS 5.0.3. Drsnost dna a svahů byly určeny na základě osobní pochůzky. Výsledkem diplomové práce je zhodnocení současného stavu a návrh přírodě blízkého protipovodňového opatření na jednotlivých tocích ve městě Prostějov. Práce obsahuje výpočtovou část a výkresovou část dokumentující navrhované opatření.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of nature close to the flood protection of the city Prostějov at the confluence of the watercourses Romže and Hloučely and the flow Valova (Romže). In canculations there was solved capacity of individual sections and canculation of levels for one-year, five-year and twenty-year flow. For canculations there was used one-dimensional mathematical model HEC-RAS 5.0.3. Determination of roughness of bottom and slopes was based on personal visit. The result of this diploma thesis is evaluation of current state and proposal of a nature close to the flood protection in the individual streams in the city Prostějov. The thesis contains the calculation part and the drawing part documenting the proposed measure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřírodě blízké protipovodňové opatřenícs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectposouzení současného stavucs
dc.subjectHEC-RAScs
dc.subjectdrsnostcs
dc.subjectvodní tokcs
dc.subjectnávrh.cs
dc.subjectnature close to flood protectionen
dc.subjectrevitalizationen
dc.subjectassessment of the current stateen
dc.subjectHEC-RASen
dc.subjectroughnessen
dc.subjectwater flowen
dc.subjectdesign.en
dc.titlePosouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p.cs
dc.title.alternativeAssessment of runoff conditions on flow in the Morava river basinen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-09-12:50:42cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111343en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:52:38en
sync.item.modts2020.03.31 05:50:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNiklová, Věracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record