Show simple item record

The multipurpose building in Plzeň

dc.contributor.advisorŠmak, Milancs
dc.contributor.authorPerhalová, Annacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:36Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:36Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPERHALOVÁ, A. Víceúčelový objekt v Plzni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111548cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70601
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelového objektu v Plzni. Jedná se o kupoli sestávající ze zakřivených žeber v radiálním uspořádání nad trojúhelníkovým půdorysem, který má jednu stranu zakřivenou. Tohoto tvaru jsem docílila seříznutím kupole ve dvou místech na sebe přiléhajících a to tvoří dvě svislé stěny konstrukce. Největší půdorysný rozměr nosné konstrukce je 54,4 metrů a maximální výška je +18,0 metrů. Návrh je zpracován ve dvou variantách.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is design and static assessment of timber load bearing structure of multipurpose building in Plzeň. It is cupola consited of two radial curved ribs above a triangle ground plan with one oval edge. I got this shape by cutting the cupola vertically on these two triangle edges and that created two walls of the construction. The largest ground plan dimension of load bearing structure is 54,4 meters and the maximum height is +18,0 meters. The design is processed in two various drafts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKupolecs
dc.subjectdřevěná nosná konstrukcecs
dc.subjectvíceúčelový objektcs
dc.subjectzakřivená žebracs
dc.subjectCupolaen
dc.subjecttimber load bearing structureen
dc.subjectmultipurpose buildingen
dc.subjectcurved ribsen
dc.titleVíceúčelový objekt v Plznics
dc.title.alternativeThe multipurpose building in Plzeňen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-09-12:55:41cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111548en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:19:51en
sync.item.modts2021.11.12 21:44:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeStraka,, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record