Show simple item record

Simulation of Idiofonic System

dc.contributor.advisorFrantík, Petrcs
dc.contributor.authorMúčka, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:37:35Z
dc.date.available2018-10-22T01:37:35Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMÚČKA, M. Simulace idiofonického nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111512cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70673
dc.description.abstractPráce se zabývá dynamickou simulací chování reálného zvonu v čase. Model je vytvořen podle principů fyzikální diskretizace jako pružinový v softwaru FyDiK3D. Aby mohl být model prohlášen za odpovídající skutečnosti, je třeba dokázat chování použitých struktur na elementárních úlohách mechaniky. Ukazuje se provázanost mezi tuhostí normálových a diagonálních pružin. Je popsáno, jak lze využít importovacích nástrojů softwaru při tvorbě modelu. Výsledný model se přibližuje svým chováním reálnému zvonu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with dynamic simulation of real bell behavior over time. The model is created according to principles of physical discretization as a spring in the FyDiK3D software. In order for the model to be declared as relevant, it is necessary to prove the behavior of the structures used in the elementary tasks of the mechanics. It shows the correlation between the stiffness of normal and diagonal springs. Describes how to use software import tools to create a model. The resulting model approaches its real bell behavior.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzvoncs
dc.subjectfyzikální diskretizacecs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectnelineární dynamické systémycs
dc.subjectpružinový modelcs
dc.subjectgeometrická nelinearitacs
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectFyDiKcs
dc.subjectbellen
dc.subjectphysical discretizationen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectnonlinear dynamic systemsen
dc.subjectspring modelen
dc.subjectgeometrical non-linearityen
dc.subjectstiffnessen
dc.subjectFyDiKen
dc.titleSimulace idiofonického nástrojecs
dc.title.alternativeSimulation of Idiofonic Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:55:22cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111512en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:39:36en
sync.item.modts2020.03.31 00:45:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKeršner, Zbyněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record