Show simple item record

All-embracing water management in a residential object in a Pařezov village

dc.contributor.advisorHyánková, Evacs
dc.contributor.authorKirál, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:45Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:45Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKIRÁL, M. Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111401cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70751
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu vlastnosti a využívání. Druhá kapitola je zaměřena na hospodaření s odpadní vodou, jejími vlastnostmi, množstvím odpadní vody a na přírodním způsobu čištění odpadních vod. Poslední kapitola teoretické části se věnuje šedým vodám a jejich využití. Praktická část se soustředí na studii návrhu komplexního hospodaření s odpadní a dešťovou vodou v obci Pařezov v okrese Domažlice. Je zaměřena na čištění odpadních vod pomocí kořenové čistírny, využitím srážkových vod pro závlahu a zasakování zbylé vody.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with sound water management and is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three main chapters. The first part focuses on rainwater, its quality characteristics and utilization. The second chapter focuses on the management of waste water, its properties, the amount of waste water and natural ways of wastewater treatment. The last chapter is devoted to the gray waters and their utilization. The practical part focuses on the study of the draft comprehensive management of sewage and rainwater in the village Pařezov district Domažlice. It focuses on wastewater treatment using constructed wetlands, using rainwater for irrigation and infiltration of the remaining water.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkořenová čistírnacs
dc.subjecthospodaření se srážkovou vodoucs
dc.subjectčištění odpadních vodcs
dc.subjectconstructed wetlandsen
dc.subjectstorm water managementen
dc.subjectwaste water treatmenten
dc.titleKomplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezovcs
dc.title.alternativeAll-embracing water management in a residential object in a Pařezov villageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:52:16cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111401en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:13:00en
sync.item.modts2020.03.30 21:57:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHubačíková,, Věracs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record