Now showing items 1-1 of 1

  • Luminiscenční diagnostika fotovoltaických článků 

    Stojan, Radek
    Diagnostika vad fotovoltaických článků patří ke stěžejním krokům jejich výroby. Předkládaná dizertační práce pojednává o diagnostice fotovoltaických článků pomocí zářivé rekombinace párů elektron – díra, jenž nazýváme ...