Now showing items 1-1 of 1

  • Slabě zpožděné systémy lineárních diskrétních rovnic v R^3 

    Šafařík, Jan
    Dizertační práce se zabývá konstrukcí obecného řešení slabě zpožděných systémů lineárních diskrétních rovnic v ${\mathbb R}^3$ tvaru \begin{equation*} x(k+1)=Ax(k)+Bx(k-m), \end{equation*} kde $m>0$ je kladné celé číslo, ...