Now showing items 1-1 of 1

  • Perfuzní modelování v optické koherentní tomografii 

    Štohanzlová, Petra
    Tato práce se zabývá zejména perfuzním modelováním v optické koherentní tomografii (OCT). Úvodní část se věnuje základní teorii OCT včetně popisu jejích základních aplikací. Součástí práce bylo testování vybraných kontrastních ...