Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilé metody snímání a hodnocení kvality 3D videa 

    Kaller, Ondřej
    Disertační práce se zabývá metodami snímání a hodnocení kvality 3D obrazů a videí. Po krátkém shrnutí fyziologie prostorového vnímání, obsahuje práce stav poznání v oblastech problému adaptivní paralaxy a konfigurace kamer ...