Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika mobilných sietí 

    Krkoš, Radko
    Práca sa zaoberá problematikou diagnostiky mobilných sietí, rôznymi metódami použiteľnými k tomuto účelu a tiež postupmi pre technickú diagnostiku a nadväzujúce odstraňovanie problémov či optimalizáciu mobilných sietí. Sú ...