Recent Submissions

 • Analysis of the Legislation on Spatial Planning and Spatial Planning Tools of Rural Settlements in Central Europe 

  Petr, Lukáš (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2022-11-01)
  The paper analyses the legislation of central European countries on spatial planning and the main spatial planning tools. The research on legislation aims at spatial planning tools and their use in planning rural settlements ...
 • Rural Landscaping and its Tools 

  Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2022-06-01)
  The book shows the possibilities of interventions in the landscape and the rules that these interventions should follow. The landscape is presented as a complex environment for people living in specific natural, economic ...
 • Should We Go Online? Decisions Made In the Midst of Pandemic 

  Štěpánková, Lenka (Czech Technical University in Prague, 2022-05-04)
  The results of the research carried out as a set of interviews at the end of 2020. Research aimed to disclose decision making processes that occurred in several public institutions that during the pandemic organized or ...
 • Tvorba rurální krajiny a její nástroje 

  Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2022-02-14)
  Kniha prezentuje možnosti zásahů do krajiny a zákonitosti, kterými se tyto zásahy musí řídit. Krajina je představována jako komplexní prostředí pro život lidí v konkrétních přírodních, hospodářských a společenských podmínkách. ...
 • Sustainable Development in Architectural Education 

  Urbášková, Hana; Poslušná, Iva (Trans Tech Publications, 2014-11-10)
  At the beginning of the 21st century, architects and urban designers look for solutions that would preserve architectural heritage and historical values and at the same time eliminate land utilization with negative impacts ...
 • The dynamics of population distributions in cities based on daily mobile phone operations: A case study of some Moravian cities 

  Kopáčik, Gabriel; Vaishar, Antonín; Šimara, Eva (ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, 2021-03-31)
  Analyses of the changes in the presence of persons in different central and residential parts of urban areas are subject to evaluation in this paper. Case studies of the cities of Brno, Ostrava and Zlin during the day and ...
 • Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices to Determine Characteristics of Pedestrian Behavior in Public Spaces 

  Šimara, Eva; Kilnarová, Pavla; Palacký, Jiří; Vašut, Radka (SAGE Publications Ltd, 2020-11-09)
  This paper presents an investigation into automated data collection, applied to pedestrians in public spaces. Three case studies conducted in Brno, Czech Republic, a typical, medium-sized city in Central Europe, were used ...
 • Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic 

  Wittmann, Maxmilian; Kopáčik, Gabriel; Leitmannová, Andrea (IOP Publishing, 2019-02-26)
  A prominent place in the spatial arrangement of Czech as well as other post-socialist, Central European cities belongs to 19th century closed urban blocks and the open panel housing estates which were erected during the ...
 • Rozvoj a plánování soudobých měst 2 

  Dokoupilová Pazderková, Kateřina; Wittmann, Maxmilian (VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018-07-02)
  Následující katalog prezentuje práce zpracované studenty na VUT v Brně, Fakultě architektury. Pozoruhodné příklady realizací staveb a souborů ze současnosti či nedávné historie prezentují každoročně zahraniční, převážně ...
 • Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria) 

  Kilnarová, Pavla; Wittmann, Maxmilian (IOP Publishing, 2017-12-21)
  The characteristics of open spaces between residential buildings have, as authors suppose, an impact on the sustainable development of urban areas. Spatial arrangement and accessibility of these spaces, the type and height ...