Show simple item record

Studium nestacionárních tlakových pulzací vyvolaných spirální vírovou struktůrou v kónickém difuzoru

dc.contributor.authorŠtefan, Davidcs
dc.contributor.authorRudolf, Pavelcs
dc.contributor.authorHudec, Martincs
dc.contributor.authorHabán, Vladimírcs
dc.date.accessioned2018-04-05T07:48:36Z
dc.date.available2018-04-05T07:48:36Z
dc.date.issued2015-09-09cs
dc.identifier.citationProceedings of 6th IAHR meeting of the Working Group, IAHRWG 2015. 2015, p. 331-338.en
dc.identifier.isbn978-961-6770-31-6cs
dc.identifier.other116583cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70934
dc.description.abstractThe decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out on the experimental apparatus consisting of the swirl generator (source of strong swirling flow) and the conical diffuser (equipped with the series of pressure transducers). The experimental measurements are focused on complex pressure measurements in order to distinguish between synchronous and asynchronous pulsations induced by the vortex structure and examine their changes in relation to the flow rate. The numerical simulations are carried out to visualize vortex shape and compare computed pressure fields with the experimental ones. The open source CFD software OpenFOAM employing realizable k- turbulence model is used for the numerical simulations. Agreements between numerical end experimental results are discussed.en
dc.description.abstractVířivé proudění se často rozpadne do spirální vírové struktůry, která je nestabilní a způsobuje nestacionární rychlostní a tlakové pole. Byl proveden numerický a expeimentální výzkum tohoto jevu s využitím experimentálního zařízení - vírového generátoru (zdroj silného zavíření) a kónického difuzoru (osazeného tlakovými snímačemi). Experimentální měření je zaměřeno na rozklad tlakových pulzací do synchroních a asynchroních složek a jejich změnu se zvyšujícícm se průtokem. S využitím numerické simulace je provedena vizualizace tvaru vírové struktůry a porovnání spočteného tlakového pole s experimentálním měřením. Pro numerický výpočet byl využit open-source CFD software OpenFOAM s k- modelem turbulence. Závěrem byla sledována shoda experimentu s numerickým výpočtem.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent331-338cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherFaculty of Technologies and Systemscs
dc.relation.ispartofProceedings of 6th IAHR meeting of the Working Group, IAHRWG 2015cs
dc.relation.urihttp://iahrwg2015.si/files/papers/4_Hydraulic_transient_and_control_systems/IAHR_WG_15_4_9_Stefan.pdfcs
dc.rights(C) Faculty of Technologies and Systemscs
dc.subjectswirling flowen
dc.subjectpressure pulsationsen
dc.subjectdiffuseren
dc.subjectspiral vortexen
dc.subjectOpenFOAMen
dc.titleComprehensive Study Of Unsteady Pressure Pulsations Induced By The Spiral Vortex Structure In A Conical Diffuseren
dc.title.alternativeStudium nestacionárních tlakových pulzací vyvolaných spirální vírovou struktůrou v kónickém difuzorucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplanacs
sync.item.dbidVAV-116583en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:58:00en
sync.item.modts2020.03.31 07:35:29en
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverotheren
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record