Show simple item record

Surface treatment of roll bearings

dc.contributor.advisorŠvejcar, Jiřícs
dc.contributor.authorKubelka, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-29T13:37:02Z
dc.date.available2018-10-29T13:37:02Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKUBELKA, M. Povrchové úpravy valivých ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other32574cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7110
dc.description.abstractLožiska jsou jedním z nejvíce rozšířených konstrukčních prvků, umožňující vzájemný pohyb součástí a současně i přenos působícího zatížení. K základním požadavkům kladeným na součásti valivých ložisek patří zejména zvýšení odolnosti proti kontaktní únavě, snížení koeficientu tření mezi valivými tělísky a ložiskovými kroužky, zvýšení tvrdosti a otěruvzdornosti funkčních ploch, odolnost proti opotřebení, antikorozní ochrana a v neposlední řadě také elektrické a optické vlastnosti. Protože výroba ložisek z materiálů, které disponují těmito vlastnostmi, by byla značně nákladná, využívají se pro zlepšování mechanických vlastností povrchové úpravy. Hlavní náplní této bakalářské práce je popis a hodnocení technologií vhodných pro povrchové úpravy valivých ložisek, přičemž zvýšená pozornost je věnována těm typům PÚ, které ve spolupráci se SVÚM budou podrobněji zkoumány v experimentální části této práce (zejména polymerní nástřiky, fosfátové vrstvy a vrstvy typu DLC). Vyhodnocení opotřebení různých typů povlaků po tribologických zkouškách bylo provedeno pomocí rastrovací elektronové mikroskopie.cs
dc.description.abstractThe bearings are one of the most widely used construction components enabling mutual movement of parts and at the same time transmission of interacting load. The basic requirements placed on components of roll bearings are particulary increase of contact fatigue resistance, decrease of the friction coefficient between the rolling bodies and bearing rings, increase of hardness and abrasion resistance of functional surfaces, the wear resistance, corrosion protection and finally the electrical and optical properties too. As production of bearings from materials with these attributes would be quite expensive, surface modifications are used for improving the mechanical properties. The main task of this bachelor thesis is description and evaluation of technologies suitable for surface treatment of roll bearings with increased attention to those types of surface treatment which, in cooperation with SVÚM will be studied in more detail in the experimental part of this work (especially polymer coatings, phosphate films and DLC - type coatings). The wear evaluation of different types of coatings was performed with the aid of scanning electron microscopy after the tribological testing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPovrchové úpravycs
dc.subjectvalivá ložiskacs
dc.subjectSurface treatmenten
dc.subjectroll bearingsen
dc.titlePovrchové úpravy valivých ložisekcs
dc.title.alternativeSurface treatment of roll bearingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-11-03cs
dcterms.modified2010-12-17-10:45:01cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid32574en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:09:11en
sync.item.modts2021.11.12 16:33:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlakurková, Lenkacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record