Show simple item record

The most frequent causes of air traffic controller errors in the process of providing ATS

dc.contributor.advisorJonák, Jaroslavcs
dc.contributor.authorČeremetová, Erikacs
dc.date.accessioned2021-11-12T18:19:57Z
dc.date.available2021-11-12T18:19:57Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationČEREMETOVÁ, E. Nejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63971cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71132
dc.description.abstractDiplomová práca rieši otázky ľudského činiteľa v rámci riadenia letovej prevádzky. Práca je zameraná výlučne na riadiaceho letovej prevádzky a rozoberá vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo na neho pôsobia. Značná pozornosť je venovaná chybám, ktoré sa behom riadenia môžu vyskytnúť, ich analýze a návrhom na ich elimináciu resp. úplne odstránenie. Hlavnou myšlienkou je pochopenie riadiaceho ako ľudského elementu po psychickej stránke a aplikovanie teórie zníženia chýb v riadení letovej prevádzky.cs
dc.description.abstractIn my Master´s thesis I am concerned with the questions of the human factor in air traffic control. The work is mainly focused on the air traffic controller and discusses the influences that directly or indirectly affect the air traffic controller. Considerable attention is paid to the errors that may occur during the management, their analysis and proposals for their elimination, respectively their complete disposal. The main idea is to understand the thinking of the air traffic controller as the human element in an organization and applying theories to reduce the errors in the air traffic control.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectĽudský faktorcs
dc.subjectriadenie letovej prevádzkycs
dc.subjectriadiaci letovej prevádzkycs
dc.subjectľudská chybacs
dc.subjectstrescs
dc.subjectzáťažcs
dc.subjectHuman factoren
dc.subjectair traffic controlen
dc.subjectair traffic controleren
dc.subjecthuman erroren
dc.subjectstressen
dc.subjectfatigueen
dc.subjectenduranceen
dc.titleNejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLPcs
dc.title.alternativeThe most frequent causes of air traffic controller errors in the process of providing ATSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-06-24-11:08:16cs
thesis.disciplineLetecký provozcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63971en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:19:56en
sync.item.modts2021.11.12 18:10:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHammer, Jaromírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) Ing. Josef Rada (člen) Ing. Miroslav Smola (člen) prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen)cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record