Show simple item record

Marketing Assessment of Visit of the Holy Father Benedict XVI.

dc.contributor.advisorSvětlík, Jaroslavcs
dc.contributor.authorVaculík, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:54Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:54Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVACULÍK, L. Marketingové zhodnocení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other32564cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7114
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zhodnocení návštěvy Svatého otce v Brně po stránce marketingu a propagace. Teoretická část srovnává tržní a neziskový sektor, zejména působení a vliv marketingu v těchto odlišných oblastech. Praktická část dává do souvislostí teoretické poznatky z praktickou realizací návštěvy a zhodnocení jejích vlivů na zainteresované skupiny.cs
dc.description.abstractThesis is focused on an assessment visit to the Holy Father in Brno in terms of marketing and promotion. The theoretical part of the market and compares the non-profit sector, in particular the interaction and impact of marketing in these different areas. Practical part provides the theoretical background knowledge of the practical realization of the visit and evaluate its impact on the stakeholder groups.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectneziskový sektorcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectnávštěva Svatého otcecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectpublic relationscs
dc.subjectudálostcs
dc.subjectnon-profit sectoren
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjecta visit of the Holy Fatheren
dc.subjectcommunicatonen
dc.subjectPublic Relationsen
dc.subjecteventen
dc.titleMarketingové zhodnocení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI.cs
dc.title.alternativeMarketing Assessment of Visit of the Holy Father Benedict XVI.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-15-11:45:12cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32564en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:16:01en
sync.item.modts2021.11.12 10:45:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeCarda, Jakubcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. (předseda) Ing. Jaroslav Geršl (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record