Show simple item record

Marketing Strategy in Event Marketing Services

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorHrbáč, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2021-11-12T10:16:02Z
dc.date.available2021-11-12T10:16:02Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHRBÁČ, V. Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti Event Marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other28872cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71629
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zhodnotit marketingovou strategii společnosti, která se zabývá produkcí eventových akcí. V prvé a teoretické části se postupně zabývám fenoménem eventu a jeho významem v dnešních společnostech. Je zde také zmínka o historii, kdy se vůbec toto označení začalo používat, a kdy se moderní společnost začala zajímat o tuto oblast marketingu, jako využitelnou součást marketingového mixu. Zmiňuji zde také teoretické přínosy eventu a důvody proč ho pořádat. Ve vlastní praktické stati se zabývám aspekty samotného pořádání události ve firmě a průběh uskutečnění. Protože v současné době pracuji ve společnosti živící se pořádáním těchto událostí, měl jsem možnost se podívat na tyto eventy ze strany nezaujaté osoby a tak zdůraznit chyby v tomto sektoru marketingu. Závěrem se zmiňuji o efektivitě a zároveň nastiňuji budoucí vývoj.cs
dc.description.abstractThe subject of these diploma work is estimation marketing strategy of the company, which is making events. In first and theoretic part of this diploma work I dealing with prodigy of eventu and his mening in today´s companies. There is also mention about story when this mark is started to use at all, when modern society has been started interest about it, as aviable part of marketing mix. I enlarge here theoretics contributions and reasons why is important arrange him. In practical part I dealing with aspects of event himself and process of realization. Because in this time I working in company creating this events, I had posibility to look on this evets from the another side. I also had posibility notice mistakes which are making on actions, in this part of marketing. In final part I mented about efectivity events and outlines the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecteventcs
dc.subjectevent marketingcs
dc.subjectÉclaire d'Émotioncs
dc.subjectEDEcs
dc.subjecttvůrčí skupinacs
dc.subjecteventen
dc.subjectevent marketingen
dc.subjectÉclaire d'Émotionen
dc.subjectEDEen
dc.subjectcreativ groupen
dc.titleMarketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti Event Marketingucs
dc.title.alternativeMarketing Strategy in Event Marketing Servicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2011-02-12-10:45:05cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28872en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:16:01en
sync.item.modts2021.11.12 10:35:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKrejčí, Zbyněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record