Show simple item record

Research on Management Tools Utilization in Companies

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírcs
dc.contributor.authorČerný, Michalcs
dc.date.accessioned2021-11-12T09:13:26Z
dc.date.available2021-11-12T09:13:26Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationČERNÝ, M. Výzkum využití manažerských nástrojů v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other37654cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71632
dc.description.abstractTato diplomová práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, které mělo za úkol zmapovat používání manažerských nástrojů v soudobé praxi. Respondenty byl vrcholový a střední management společností působících v České republice. Dotazovaní měli odpovědět, co od nástrojů očekávají a co si myslí o různých tvrzeních týkající se parametrů atraktivity trhu a konkurence. Průzkum byl zaměřen především na portfolio analýzu.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis evaluates the survey that mapped using management tools in contemporary practice. Respondents were senior and middle management of companies from the Czech Republic. They had to answer what they expect from the tools and what they think about the various claims concerning the parameters of the attractiveness of the market and competition. The survey was focused on portfolio analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectManažerské nástrojecs
dc.subjectportfolio analýzacs
dc.subjectmodel BCGcs
dc.subjectmodel GEcs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectstrategický managementcs
dc.subjectManagement toolsen
dc.subjectportfolio analysisen
dc.subjectBCG Matrixen
dc.subjectGE Matrixen
dc.subjectsurveyen
dc.subjectstrategic managementen
dc.titleVýzkum využití manažerských nástrojů v praxics
dc.title.alternativeResearch on Management Tools Utilization in Companiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-10cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37654en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:13:25en
sync.item.modts2021.11.12 09:29:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePajlová, Kateřinacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Petr Bajer, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce - ODPOVĚZENO Otázky oponenta diplomové práce - ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. - Na základě čeho proběhlo rozdělení rozpočtu mezi jednotlivá média? Hodnotil jste přínos jednotlivých médií pro navrhovanou kampaň? Neměla by být nabídka postavena na základě měřitleného cíle? ODPOVĚZENO Otázka: doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. - Z jakého důvodu mají betonové tašky takový podíl na trhu? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Josef Šunka, Ph.D. - Jakým způsobem se bude hodnotit efektivnost uvažované kampaně? Jak proběhne porovnání s přechozím stavem? Jaký je současný trend prodejů střešní krytiny? Jaký se očkeává nárůst tržeb nebo podílu na trhu na základě navrhované kampaně? ODPOVĚZENOcs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record