Show simple item record

Analysis and Design of Information System

dc.contributor.advisorNeuwirth, Bernardcs
dc.contributor.authorLebeda, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:22:52Z
dc.date.available2019-05-17T01:22:52Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLEBEDA, M. Analýza a návrh změn informačního systému firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other38182cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71653
dc.description.abstractTato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována teorie, která je potřebná pro pochopení dané problematiky. V praktické části, která navazuje na teorii je vyhotovena analýza současného stavu SWOT a modifikovanou HOS-8 analýzou, jejichž výsledky jsou následně analyzovány. V další části jsou prezentovány vlastní návrhy řešení. V závěru jsou shrnuty veškeré návrhy řešení a poznatky, kterých bylo touto prací dosaženo.cs
dc.description.abstractThis work deals with the modifications of project MeDiMed, which ceased to meet the requirements it imposed. In the first part the main objectives, targets and methods to achieve them are defined. The second part deals with the theory that is needed to understand the issue. In the practical part, which is based on the theory is prepared SWOT analysis and the modified HOS-8 analysis of the current state, whose results are then analyzed. The next section presents design of new solution. The conclusion summarizes all the proposed solutions and knowledge that have been achieved in this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGrantcs
dc.subjectstrukturální fondy EUcs
dc.subjectESFcs
dc.subjectFRVŠcs
dc.subjectvirtualizacecs
dc.subjectMicrosoft Windows Servercs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectJoomla!cs
dc.subjectMicrosoft SharePointcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectMicrosoft SQL Servercs
dc.subjectNagioscs
dc.subjectMedimedcs
dc.subjectGranten
dc.subjectStructural Funds of EUen
dc.subjectESFen
dc.subjectFRVSen
dc.subjectVirtualisationen
dc.subjectMicrosoft Windows Serveren
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectJoomla!en
dc.subjectMicrosoft SharePointen
dc.subjectDatabaseen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectMicrosoft SQL Serveren
dc.subjectNagiosen
dc.subjectMedimeden
dc.titleAnalýza a návrh změn informačního systému firmycs
dc.title.alternativeAnalysis and Design of Information Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-02-07:46:40cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38182en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:30:14en
sync.item.modts2020.03.31 05:12:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMalinka,, Kamilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Petr Polák (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Pavel Holek (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record