Show simple item record

Analysis of biologically active substances in some cereal products

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorValentová, Radkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:27:01Z
dc.date.available2019-04-04T05:27:01Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVALENTOVÁ, R. Stanovení biologicky aktivních látek v cereálních produktech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other18840cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7194
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá studiem biologicky aktivních látek v cereálních produktech. V teoretické části byl zpracován přehled aktivních látek se zvláštním zaměřením na fenolické látky. V praktické části byly u 15 druhů cereálních výrobků stanoveny skupinové parametry - celkové polyfenoly, celkové flavonoidy a celková antioxidační aktivita. Metodou HPLC/UV-VIS byly stanoveny některé individuální flavonoidy. Nejvyšší obsah polyfenolických látek byl naměřen u cereálií obsahujících ovoce (maliny, borůvky, tropické a červené ovoce), kakao, lískové oříšky, slunečnicové semínka a u pohanky. Ve všech cereálních produktech byla detekována přítomnost katechinu, epikatechinu, katechin-gallátu, epikatechin-gallátu, kyseliny chlorogenové a kyseliny ferulové. Součástí práce byla i senzorická analýza a spotřebitelský dotazník.cs
dc.description.abstractPresented bachelor thesis is focused on study of biologically active substances in cereal products. In theoretical part over view of cereal active substances, predominantly phenolic compounds were introduced. In practical part 15 kinds of cereal products were analyzed. In these materials some group parameters - total phenolics, total flavonoids and total antioxidant activity were measured by spectrophotometry. RP-HPLC/UV-VIS method was performed for analysis of selected individual flavonids. The highest content of phenolic compounds was measured in cereals containing fruits (raspberries, blueberries, tropical and red fruit), cacao, crusty fruits (hazel nuts, sunflower seeds) and buckwheat. All cereal products contain catechine, epicatechine, catechin gallate, epicatechin gallate, chlorogenic and ferulic acid. As a part of bachelor thesis simple sensory analysis was performed and consumer questionnaires were evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcereáliecs
dc.subjectantioxidantycs
dc.subjectpolyfenolické látkycs
dc.subjectantioxidační aktivitacs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectcerealsen
dc.subjectantioxidantsen
dc.subjectphenolic compoundsen
dc.subjectantioxidant actvivityen
dc.subjectHPLCen
dc.titleStanovení biologicky aktivních látek v cereálních produktechcs
dc.title.alternativeAnalysis of biologically active substances in some cereal productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid18840en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:57:13en
sync.item.modts2021.11.12 18:38:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeStarečková, Tereziecs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Jolana Karovičová, Ph.D. (člen) doc.Ing. Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: a) Jakými dalšími instrumentálními metodami se dá stanovit antioxidační aktivita? b) Kde v přírodě můžete ucítit vůni fumarínů? c) Preferovali hodnotitelé čokoládové výrobky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record