Show simple item record

DC-AC converter 12 V / 230 V for car applications

dc.contributor.advisorBrančík, Lubomírcs
dc.contributor.authorJezerčák, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:22:38Z
dc.date.available2019-05-17T14:22:38Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJEZERČÁK, M. Měnič napětí 12 V / 230 V pro použití v automobilech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other67592cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/72336
dc.description.abstractHlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť menič napätia 12 V / 230 V pre použitie v automobiloch. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Skladá sa celkovo z troch kapitol. V prvej kapitole som rozpracoval menič napätia, jeho rozdelenie, rozdelenie podľa funkcií, použitie a jeho jednotlivé pripojenia. Návrhom meniča s integrovaným obvodom IR2153 sa zaoberám v druhej kapitole. V tretej kapitole som spracoval namerané hodnoty a znázornili grafické závislosti vyrobeného a kúpeného meniča.cs
dc.description.abstractThis work deals with a proposal for increasing DC/AC inverter for use in cars to power electronic devices on 230 V. This work is divided into two parts, theoretical and practical. It consists of three chapters. In the first chapter I developed a voltage converter, its breakdown, a breakdown by function, and the usage of individual connections. The proposal converter with the integrated circuit IR2153 is described in the second chapter. In the third chapter I processed readings and I visualized graphical dependencies of converter that was produced and purchased.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmenič napätiacs
dc.subjectzvyšujúci meničcs
dc.subjectDC/AC meničcs
dc.subjectnapájanie v autecs
dc.subjectnapájací zdrojcs
dc.subjectvoltage converteren
dc.subjectincreasing transduceren
dc.subjectDC/AC converteren
dc.subjectpower in the caren
dc.subjectpower supply uniten
dc.titleMěnič napětí 12 V / 230 V pro použití v automobilechcs
dc.title.alternativeDC-AC converter 12 V / 230 V for car applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-18-16:05:25cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67592en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:57:49en
sync.item.modts2021.11.12 22:43:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠebesta, Jiřícs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Student nekomentuje posudek vedoucího práce a oponenta. Doc. Frýza: Jak jste ověřoval dosažené výsledky bakalářské práce. Prof. Barnčík: Jak jste postupoval při návrhu zařízení. Student není schopen releventně odpovědět. Dr. Ulovek: Jak jste navrhoval ochrany vašeho zařízení. Student odpovídá, že daný problém neřešil. Dr. Macho: Respektoval jste teplotní normy? Studen odpovída nejednoznačně.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record