Show simple item record

Intenzitní registrace založená na nepřekrývajících se oblastech podporující "nespolehlivé části" pro využití v oblasti modelové radiostereometrie

dc.contributor.authorKlíma, Ondřejcs
dc.contributor.authorNovobilský, Petrcs
dc.contributor.authorMadeja, Romancs
dc.contributor.authorBařina, Davidcs
dc.contributor.authorChromý, Adamcs
dc.contributor.authorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorZemčík, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:00:08Z
dc.date.available2020-08-04T11:00:08Z
dc.date.issued2018-03-28cs
dc.identifier.citationmulti science- Journal of Healthcare Engineering. 2018, vol. 2018, issue 1, p. 1-10.en
dc.identifier.issn2040-2295cs
dc.identifier.other147195cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/72414
dc.description.abstractA model-based radiostereometric analysis (MBRSA) is a method for precise measurement of prosthesis migration, which does not require marking the implant with tantalum beads. Instead, the prosthesis pose is typically recovered using a feature-based 2D-3D registration of its virtual model into a stereo pair of radiographs. In this study, we evaluate a novel intensity-based formulation of previously published non-overlapping area (NOA) approach. The registration is capable to perform with both binary radiographic segmentations or non segmented X-ray images. In contrast with the feature-based version, it is capable to deal with unreliable parts of prosthesis. As the straightforward formulation allows efficient acceleration using modern graphics adapters, it is possible to involve precise high-poly virtual models. Moreover, in case of binary segmentations, the non-overlapping area is simply interpretable, useful for indicating the accuracy of the registration outcome. In silico and phantom evaluations were performed using a cementless Zweymüller femoral stem and its reverse engineered (RE) model. For initial pose estimates with difference from the ground-truth limited to 4 mm and 4° respectively, the mean absolute translational error was not higher than 0.042+-0.035 mm. The error in rotation around the proximodistal axis was 0.181+-0.265°, error for remaining axes was not higher than 0.035+-0.037°.en
dc.description.abstractModelová radiostereometrická analýza (MBRSA) je metoda pro přesné měření migrace protézy, která nevyžaduje značení implantátu pomocí tantalových markerů. Místo toho je poloha a rotace protézy určena pomocí 2D-3D registrace jejího virtuálního modelu do rentgenových stereo snímků. Typicky jde o registraci založenou na siluetách virtuálního modelu a hranách detekovaných v rentgenových snímcích. V této studii provádíme evaluaci nové intenzitní formulace dříve zveřejněného přístupu založeného na nepřekrývajících se oblastech (NOA). Registrace je schopna pracovat jak s binárními segmentacemi, tak s původními rentgenovými snímky. Na rozdíl formulace založené na siluetách je schopna vypořádat se s "nespolehlivými" částmi protézy. Vzhledem k přímočaré formulaci je metoda snadno akcelerovatelná za pomoci moderních grafických karet a umožňuje tak použití virtuálních modelů s vysokým počtem polygonů. Kromě toho, v případě využití binárních segmentací, je nepřekrývající se oblast jednoduše interpretovatelná a užitečná pro predikci přesnosti registrace. S využitím bezcementového implantátu Zweymüllerova typu a jeho naskenovaného virtuálního modelu byly provedeny in silico a fantomové evaluace přesnosti registrace. Pro iniciální odhad polohy s rozdílem oproti skutečné poloze omezeném na maximálně 4mm a 4° nebyla průměrná absolutní translační chyba vyšší než 0.042+-0.035 mm. Rotační chyba okolo proximodistální osy byla 0.181+-0.265°, chyba pro zbývající osy nebyla vyšší než 0.035+-0.037°.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-10cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherNEUVEDENcs
dc.relation.ispartofmulti science- Journal of Healthcare Engineeringcs
dc.relation.urihttps://www.fit.vut.cz/research/publication/11688/cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectRadiostereometric analysisen
dc.subjectimplant migrationen
dc.subjectpose estimationen
dc.subjectintesity-based registrationen
dc.subjectOpenGL accelerationen
dc.titleIntensity-based non overlapping area registration supporting "drop-outs" in terms of model-based radiostereometric analysisen
dc.title.alternativeIntenzitní registrace založená na nepřekrývajících se oblastech podporující "nespolehlivé části" pro využití v oblasti modelové radiostereometriecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
sync.item.dbidVAV-147195en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.10.03 12:53:33en
sync.item.modts2022.10.03 12:14:52en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume2018cs
dc.identifier.doi10.1155/2018/8538125cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2040-2295/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International