Show simple item record

Possibilities of waste heat recovery from internal combustion engines

dc.contributor.advisorBrázdil, Mariancs
dc.contributor.authorKřivák, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:14:24Z
dc.date.available2019-05-17T12:14:24Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKŘIVÁK, P. Možnosti využití odpadního tepla výfukových plynů spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49984cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7263
dc.description.abstractZvyšující se nároky na automobilovou dopravu kvůli snížení dopadu na životní prostředí a spotřeby fosilních paliv, vedly ke snaze zvýšení účinnosti spalovacího procesu a automobilu jako celku. Jednou z možností jak tohoto dosáhnout je využít odpadního tepla spalovacího procesu a to především odpadního tepla výfukových plynů. Toto teplo může být přeměněno na elektrickou energii, jejíž spotřeba u moderních automobilů vzrůstá. Předkládaná práce pojednává o možnostech využití odpadního tepla výfukových plynů spalovacího motoru automobilu. Zaměřená je na aplikace vyrábějící elektrickou energii. V práci je zanalyzován současný stav automobilové dopravy a poté uveden přehled možných technologických řešení využití odpadního tepla výfukových plynů. Stěžejní část je věnována termoelektrickým generátorům, jejich konstrukci a přehledu konstrukčních řešení. Na závěr je provedená energetická bilance při použití termoelektrického generátoru.cs
dc.description.abstractIncreasing demands for vehicular traffic to reduce the environmental impact and consumption of fossil fuels, led an effort to increase the efficiency of the combustion process and the car as a whole. One way to achieve this is to use the waste heat of the combustion process, especially waste heat of exhaust gases. This heat can be converted into electrical energy. Consumption of electricity in modern cars is increasing. The presented work deals with the possibilities, how to using waste heat of exhaustgases from internal combustion engine. Focused on application of producing electricity. The paper analyzed the current state of car traffic, and then provides an overview of possible technological solutions using waste heat of exhaust gases. The main part is devoted to thermoelectric generators, their construction and possible design. In conclusion is made the energy balance with use thermoelectric generator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttermoelektrický generátorcs
dc.subjectautomobilcs
dc.subjecttermoelektrická přeměnacs
dc.subjectSeebeckův jevcs
dc.subjectodpadní teplocs
dc.subjectvýfukové plynycs
dc.subjectspalovací motorcs
dc.subjectRankin-Clausiuv cykluscs
dc.subjectmožnosti využitícs
dc.subjectthermoelectric generatoren
dc.subjectcaren
dc.subjectthermoelectric conversionen
dc.subjectSeebeck effecten
dc.subjectwaste heaten
dc.subjectexhaust gasesen
dc.subjectcombustion engineen
dc.subjectRankin-Clausius cycleen
dc.subjectpossibility of usingen
dc.titleMožnosti využití odpadního tepla výfukových plynů spalovacích motorůcs
dc.title.alternativePossibilities of waste heat recovery from internal combustion enginesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-11:49:25cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid49984en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:07:41en
sync.item.modts2021.11.12 21:42:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePospíšil, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record