Show simple item record

Digital data recorder

dc.contributor.advisorDiblík, Jancs
dc.contributor.authorMüller, Tomášcs
dc.date.accessioned2021-11-12T09:09:31Z
dc.date.available2021-11-12T09:09:31Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMÜLLER, T. Digitální zapisovač dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other39348cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7310
dc.description.abstractDiplomová práce Digitální zapisovač dat pojednává o způsobu měření intenzity záření laserového paprsku, jeho vyhledání pomocí krokových motorů a zpracování změřeného signálu pro následné zobrazení na PC. Je zde nastíněna základní teorie optoelektroniky, která se týká zadaného problému. Zejména je tu vysvětlen základní princip fotodetektoru a krokových motorů, které jsou hlavními částmi zařízení. Druhou částí práce je teoretický návrh řešení. Jednotlivě jsou popsány všechny části měřícího systému – jejich vlastnosti a podmínky pro správnou činnost. V poslední části je vysvětlen chod zařízení s odkazy na části vytvořených programů. Kde jsou uvedeny stěžejní funkce, posloupnost řízení hardwaru a princip komunikace.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with method of measuring optical beam intensity, searching for communication system beam using stepper motor movement of the optical head and processing measured signal for displaying on PC. The basic theory of optoelectronics is shown here concerning the problem. There is elaborated main principles of photodetector and stepper motor mainly, which are main part of device. The second part of work is theoretical design of data recorder. All parts are described individually-their characteristics and conditions for correct usage. In the last part setup of device is explained, with the references to blocks of written programs. In the last part, main funcrions of system, its hardware managing and communication are described. At the very end of thesis, examples of measured data are presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDigitální zapisovačcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectlasercs
dc.subjectfotodetektorcs
dc.subjectčtyřkvadrantová fotodiodacs
dc.subjectmikrokontrolercs
dc.subjectFTDI RS232R.cs
dc.subjectDigital data recorderen
dc.subjectstepper motoren
dc.subjectlaseren
dc.subjectphotodetectoren
dc.subjectfour-quadrant photodiodeen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectFTDI RS232R.en
dc.titleDigitální zapisovač datcs
dc.title.alternativeDigital data recorderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:14cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39348en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:09:31en
sync.item.modts2021.11.12 09:20:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSkapa,, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) Dipl. Ing. Dr. Techn. Michal Ries (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record