Show simple item record

Characterization of regenerated humic acids

dc.contributor.advisorKučerík, Jiřísk
dc.contributor.authorIvancová, Annask
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:04Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:04Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationIVANCOVÁ, A. Charakterizace regenerovaných huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23957cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7351
dc.description.abstractPráca sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou humínových látok, najmä draselných a amónnych solí rôzne regenerovaných humínových kyselín, pripravených z juhomoravského lignitu. Regenerácia lignitu spočívala v oxidácii pôvodného lignitu kyselinou dusičnou a peroxidom vodíka. Získané humínové kyseliny boli najskôr analyzované za pomoci elementárnej analýzy, ktorá ukázala, že regenerácia má vplyv na distribúciu prvkov v humínovej kyseline. Zriedené vodné roztoky týchto humátov boli skúmané s pomocou hustomeru a ultrazvukovej spektroskopie. Zo získaných dát bola vyhodnotená kompresibilita a hydratácia jednotlivých humátov a boli diskutované vzťahy medzi získanými hodnotami a spôsobom prípravy humínových vzoriek.sk
dc.description.abstractThe work deals with the physical characterization of humic substances, namely potassium and ammonium salts of regenerated humic acids extracted from South-Moravian lignite. The regeneration of lignite was based on the oxidation of lignite by means of nitric acid and hydrogen peroxide. Obtained samples of humic acids were analyzed by elemental analysis, which confirmed that the regeneration changed the distribution of elements in respective humic acids. Diluted aqueous solutions of humates were further analyzed by densitometer and high resolution ultrasonic spectroscopy. Obtained data were used for the determination of the compressibility and hydration. The relationship between those two parameters and way of humic acids preparation was discussed.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLignitsk
dc.subjectregenerované humínové kyselinysk
dc.subjecthustotask
dc.subjectmedzimolekulárne interakciesk
dc.subjectultrazvuková spektrometria s vysokým rozlíšením.sk
dc.subjectLigniteen
dc.subjectregenerated humic acidsen
dc.subjectdensityen
dc.subjectintermolecular interactionsen
dc.subjecthigh resolution ultrasonic spectroscopyen
dc.titleCharakterizace regenerovaných huminových kyselinsk
dc.title.alternativeCharacterization of regenerated humic acidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:05cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid23957en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:05:33en
sync.item.modts2020.04.01 00:00:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeIng. Daniela Šmejkalová,Ph.D.sk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceKlučáková - Jaká byla přesnost měření hustoty? Otruba - V jakém rozsahu by byly chybové úsečky , kdyby byly uvedeny v grafech 10-12? Taraba - Jaké bylo složení původního lignitu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record